Karta poległego

Nazwisko: ROMASZKIEWICZ
Imię #1: Heliodor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 3 lipiec 1899
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

rtm.
Przydział na 1 września 1939: Kresowa BK
Jednostka: 1 p. kaw. KOP
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 1 p. kaw. KOP
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 szwadronu
Przebieg służby wojskowej: Do 22 marca 1939 r. służył jako oficer w 23 pułku ułanów. Po utworzeniu 23 marca 1939 r. 1 Pułku Kawalerii KOP objął funkcję dowódcy jego 2 szwadronu, w którego szeregach wziął udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r.
Odznaczenia: Order Wojenny Virtuti Militari V klasy (1939)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 6 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łódź
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Ranny w płuca i krtań 4/5 września w walkach w rej. Piaski - Beleń, zmarł w szpitalu w Łodzi.

Jak wspomina por. Lucjan Woźniak, zastępca dowódcy 4 szwadronu 1 p. kaw. KOP: "Noc była ciemna. Nacieraliśmy bez wsparcia własnej artylerii w pasie Piaski - Beleń. [...] Natarcie prowadził mjr K. Błasiński. Naszym sąsiadem z lewej strony - 2 szwadron, który miał z przodu 1 pluton por. L. Będkowskiego i 2 pluton ppor. rez. Stanisława Szczawińskiego, 3 pluton z tyłu, a przy nim dowódca szwadronu - rtm. H. Romaszkiewicz. Por. L. Będkowski doszedł do Niemców na ok. 20 metrów, tam się na chwilę zatrzymał i skupiwszy pluton z okrzykiem 'Hurra!' skoczył w linię nieprzyjaciela. [...] Po wystrzelaniu pistoletów nacierał bagnetem i kłuł jakiegoś Niemca, drugi, który stał za nim, oddał do niego serię z pistoletu maszynowego, przestrzeliwując mu obie nogi [...] Chwilę po tym przebiegł obok niego rtm. Romaszkiewicz z 3 plutonem, krzycząc 'Zabiorę cię gdy będę wracał!' Niestety, daleko nie dobiegł, trafiony kulą w płuca i krtań." (cyt. za: Böhm, Romańczyk 2011, s. 29-30).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Smutna, kwatera wojenna [1]
Lokalizacja grobu: Kwatera żołnierzy września 1939r. i osób cywilnych, rząd 2.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Zbiorowa tablica epitafijna kwatery wojskowej poległych, zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. oraz osób cywilnych na ww. cmentarzu.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 121 (dalej: KPŻP).

Böhm T., Romańczyk K., 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 2011, s. 13, 29-30, Aneksy nr 7-8, 14 - poz. 18, 15 - poz. 23 (dalej: Böhm, Romańczyk 2011).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 24-MZ Łódź, ul. Smutna (źródło: KPŻP); b) brak danych (źródło: Böhm, Romańczyk 2011);
Ostatnie zmiany: 2012-11-05 20:49:54 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jedna z wielu tablic epitafijnych kwatery wojskowej poległych, zmarłych od ran żołnierzy września 1939r. oraz osób cywilnych - Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Św. Wincentego w Łodzi, ul. Smutna 9 - „Doły”. Wśród poległych – rtm. Heliodor Romaszkiewicz. (fot. Zbigniew Adamas, 23.08.2011r.)Por.Heliodor Romaszkiewicz podczas slużby w 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich.
Ze zbiorów K.Gożdzika.

Komentarze