Karta weterana

Nazwisko: ROLECKI
Imię #1: Czesław
Imię #2: Franciszek
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 styczeń 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii ckm pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 4 VIII 1934 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1934 r. (lokata 274.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem do 8 kompanii w III batalionie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1934 r. (lokata 273./891.) i przydziałem do 14 pp;
# 21 IX 1936 - odnotowany (jako "Cholecki") w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres zimowy 1936/1937 do 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# 16 III 1938 - odnotowany (jako "Zolecki") w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na okres wiosenny 1938 r. na stanowisko dowódcy plutonu 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# z dniem 19 III 1938 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. (lokata 267.);
# X 1938 - na stanowisku dowódcy kompanii ckm w zbiorczym batalionie wystawionym przez 14 pp podczas operacji zajmowania Zaolzia;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1938 r. (lokata 260.) i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 2 kompanii ckm. w II batalionie 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany (jako "Rowecki") w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu 2 kompanii ckm w II batalionie 14 pp;
# 5 VI 1939 - 15 VII 1939 - na kursie dowódców plutonów chemicznych w Centrum Wyszkolenia Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w Brześciu nad Bugiem;
# 24-26 VIII 1939 - w trakcie mobilizacji alarmowej w stopniu por. sł. st. piech. na stanowisku dowódcy 3 kompanii ckm w III batalionie 14 pp;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 19 IX - lekko ranny pod Kromnowem; wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XV, 1934, nr 12, s 211, 220.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 174.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 67.

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 37.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 170, Zał. nr 10 - s. 292, Zał. nr 11 - s. 295, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 323.

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w Oflagu VII A Murnau. Po uwolnieniu został 28 listopada 1945 r. odnotowany w stopniu porucznika na stanowisku dowódcy plutonu ckm kompanii wsparcia w 64 Pomorskim Batalionie Piechoty ze składu 16 Pomorskiej Brygady Piechoty 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Ostatnie zmiany: 2023-07-06 21:26:02 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Czesław Franciszek Rolecki jako podporucznik 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Por. Czesław Rolecki (w środku) w towarzystwie ppor. Henryka Karasiewicza (z lewej) i ppor. Wiktora Grotowskiego w kasynie oficerskim 14 pułku piechoty we Włocławku, 1938 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze