Karta weterana

Nazwisko: ROGUSZCZAK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Matysiak
Data urodzenia: 23 wrzesień 1914
Miejsce urodzenia: Cielcza
Rodzeństwo: Katarzyna, Kazimierz, Marianna, Józef, Czesław, Jan
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Wiktoria Roguszczak z d. Adamczak
Dzieci: Zygmunt, Henryk, Danuta
Ostatni adres: Cielcza, ul. Sienkiewicza 32
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: kolejarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: konduktor

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 72 samodz. komp. km i broni tow.
Funkcja na 1 września 1939: amunicyjny w II plutonie
Przydział po 1 września 1939: 72 samodz. komp. km i broni tow.
Funkcja po 1 września 1939: amunicyjny w II plutonie
Przebieg służby wojskowej: # 2 IV 1937 - powołany do odbycia służby wojskowej w 68 pułku piechoty we Wrześni (przydzielony do 3 kompanii);
# 26 VIII 1939 - zmobilizowany przez II batalion 68 pp w Jarocinie i przydzielony do II plutonu 72 samodzielnej kompanii karabinów maszynowych i broni towarzyszących;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 72 samodz. komp. km i broni tow., m.in. w bitwie nad Bzurą; 27 IX - wzięty do niewoli niemieckiej, a następnie osadzony w obozie przejściowym zlokalizowanym na terenie fabryki w Sochaczewie-Boryszewie;
Data śmierci: 2 luty 1980
Miejsce śmierci: Cielcza
Obecne miejsce spoczynku: Cielcza, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Stanisław Roguszczak urodził się 23 września 1914 roku w Cielczy jako syn Józefa Roguszczaka i Marianny z Matysiaków. Mieszkał w Cielczy, gdzie w 1928 roku ukończył pięcioklasową szkołę powszechną. Pracował jako konduktor na kolei. 2 kwietnia 1937 roku został powołany do odbycia służby wojskowej w 68 pułku piechoty we Wrześni, w którym przydzielono go do 3 kompanii. Po mobilizacji przeprowadzonej 26 sierpnia 1939 roku przez II batalion 68 pp w Jarocinie został przydzielony do II plutonu 72 samodzielnej kompanii karabinów maszynowych i broni towarzyszących, w której szeregach wziął udział w wojnie obronnej Polski 1939 roku. Walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad Bzurą i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. 27 września, nie zdoławszy przebić się do oblężonej Warszawy, został wzięty do niewoli niemieckiej, a następnie osadzony w obozie przejściowym zlokalizowanym na terenie fabryki prochu w Sochaczewie-Boryszewie. Po zakończeniu II wojny światowej mieszkał nadal w Cielczy i pracował na kolei. Zmarł w Cielczy 2 lutego 1980 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Mariusz Cypryan, wnuk weterana).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2015-09-22 18:52:25 przez cypis | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze