Karta poległego

Nazwisko: RODZEŃ
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Surdyka
Data urodzenia: 18 styczeń 1899
Miejsce urodzenia: Kamień, par. Jeżowe
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga
Dzieci: Andrzej, Hanna
Ostatni adres: Włocławek ul. Stodólna 56
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr [1]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III batalionu (od 17 IX - również II batalionu)
Przebieg służby wojskowej: # 10 III 1917 - 1 XI 1918 - w armii austro-węgierskiej (m.in. na froncie włoskim);
# od 25 XI 1918 - w Wojsku Polskim;
# 19 III 1919 - odnotowany w stopniu plut.;
# 9 VII - 21 X 1920 - w Wielkopolskiej Szkole Podchorążych Piechoty (ocena dobra, lokata 25./123.);
# 4 XI 1920 - zakwalifikowany do stopnia ppor. sł. st. piech.;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 359.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1920 r. (lokata 24.) i przydziałem do 14 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1920 r. (lokata 21.) i przydziałem do 14 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1920 r. (lokata 17.) i przydziałem do 14 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1920 r. (lokata 13./535.) i przydziałem do 14 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 14.) i przydziałem do 14 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 13.) i przydziałem do 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 14.) i przydziałem do 14 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 11969, Dz. Pers. NM PSZ nr 3 z 25 VII 1947 r.), Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych (26 VII 1921), Medal za Długoletnią Służbę (srebrny, 11 XI 1938), Odznaka Honorowa "Orlęta" (19 III 1919), odznaka "Za Wołyń" (31 III 1920)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 2 IX - lekko ranny pod dworem Mełno
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kromnów, gm. Tułowice, pow. Sochaczew [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ podczas przebijania się przez pozycje niemieckie wzdłuż Wisły do Puszczy Kampinoskiej: "[...] Pozostali żołnierze [...] dotarli do m. Kromnów. Tutaj zostało zorganizowane natarcie na pozycje wroga, który zaciekle ostrzeliwał nacierających żołnierzy. Straty zaczęły rosnąć w szybkim tempie; trafiony w pierś wiązką z ckm-u został mjr J. Rodzeń, a kilka kroków dalej ranny płk dypl. T. Lubicz-Niezabitowski" (Ciesielski 2008, s. 228).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Włocławek, Al. Chopina, Cmentarz Komunalny, grób rodzinny [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Imienna tablica epitafijna na grobie rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina;
2) Tablica imienna na symbolicznym grobie na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska (kwatera B 10, rząd VIII, grób 22);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 116 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 61 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 128 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 164, 447 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 156, 389 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 30, 244 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 10, s. 104 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 77, 544 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 80 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 77 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Andrzej Rodzeń, wnuk pochowanego).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 33, 34, 37 (Kraiński, Pekról 1992).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 348 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 228, Zał. nr 14 - s. 319 (dalej: Ciesielski 2008).

Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeżowem, sygn. 2, akt urodzenia nr 6/1899 (dalej: AP Rzeszów).

Badania genealogiczne (Urszula Borchardt).

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 19 III 2017] (dalej: martyrologia.wloclawek.pl).

Uwagi: # Imię matki: Marianna (AP Rzeszów); Maria (archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); brak danych (KPŻP; CAW, sygn. II/1/16; Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992; Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008; martyrologia.wloclawek.pl);
# Pierwotne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy (Ciesielski 2008, Załącznik nr 14, s. 319), Sochaczew (CAW, sygn. II/1/16); brak danych (KPŻP; Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992; Kryska-Karski 1996; AP Rzeszów; martyrologia.wloclawek.pl);
Przypisy: [1] ppłk, awansowany pośmiertnie (źródło: Kryska-Karski 1996)
[2] a) Kromnów (źródło: KPŻP; Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008; martyrologia.wloclawek.pl); b) błędnie: "Kromów" (źródło: CAW, sygn. II/1/16); c) błędnie: "Komorów" (źródło: Kraiński, Pekról 1992, s. 34); d) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; AP Rzeszów);
[3] a) Włocławek, Al. Chopina, Cmentarz Komunalny, grób rodzinny (źródło: Ciesielski 2008, Załącznik nr 14, s. 319); b) Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy / cm. W-wa, Powązki (źródło: KPŻP / Kryska-Karski 1996); c) brak danych (źródło: CAW, sygn. II/1/16; Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992; AP Rzeszów; martyrologia.wloclawek.pl);
Ostatnie zmiany: 2018-04-22 11:36:50 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Odznaka pułkowa 14 pp (źródło: http://www.wne.uw.edu.pl/pracownia_informatyczna/wrylski/odznaki/panasiuk/pie/14pp.jpg).Mjr Józef Rodzeń upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina. Stan z dn. 5 maja 2011 r. (fot. Rafał Michalak).Kpt. Józef Rodzeń wśród członków delegacji 14 pułku piechoty wręczających 16 października 1934 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odznakę pułkową prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu (fot. ze zb. Andrzeja Rodzenia).Józef Rodzeń (pierwszy z lewej) podczas uroczystości pułkowej 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Andrzeja Rodzenia).Józef Rodzeń (drugi z prawej) podczas uroczystości pułkowej 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Andrzeja Rodzenia).Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci poległych w okresie II wojny światowej wystawionego w Kamieniu (ob. woj. podkarpackie), miejscu urodzin mjr. Józefa Rodzenia (fot. ze zb. Andrzeja Rodzenia).Kpt. Józef Rodzeń w towarzystwie żony Jadwigi (z prawej) oraz Anny Kozińskiej, małżonki kpt. Józefa Kozińskiego, i jej dziecka na Moście im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku, II poł. lat 30. XX w. (fot. ze zb. Dariusza Kozińskiego, wnuka Józefa Kozińskiego).Józef Rodzeń (stoi piąty z prawej w drugim rzędzie) w korpusie oficerskim 14 pułku piechoty we Włocławku w 15. rocznicę Święta Odrodzenia Polski, dn. 11 listopada 1933 r. (fot. ze zb. Andrzeja Rodzenia).Dyplom nadania Odznaki Honorowej "Orlęta" plut. Tadeuszowi Rodzeniowi wystawiony 19 marca 1919 r. przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego, dowódcę armii "Wschód" (dok. ze zb. Mariana Ropejki).Dyplom nadania Odznaki "Za Wołyń" pchor. Tadeuszowi Rodzeniowi wystawiony 31 marca 1920 r. przez Dowództwo Frontu Północnego (dok. ze zb. Mariana Ropejki).Dyplom ukończenia Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty przez Józefa Rodzenia wystawiony 4 listopada 1920 r. (dok. ze zb. Mariana Ropejki).Legitymacja nadania Krzyża Walecznych pchor. Józefowi Rodzeniowi wystawiona 26 lipca 1921 r. przez Dowództwo 4 Dywizji Piechoty (dok. ze zb. Mariana Ropejki).Dyplom nadania Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę kpt. Józefowi Rodzeniowi wystawiony 11 listopada 1938 r. (dok. ze zb. Mariana Ropejki).Przebieg służby Józefa Rodzenia w armii austro-węgierskiej w latach 1917-1918 zestawiony w czerwcu 1931 r. (dok. ze zb. Mariana Ropejki).Kpt. Józef Rodzeń (siedzi czwarty z lewej w pierwszym rzędzie) wśród kadry oficerskiej i absolwentów szkoły podoficerskiej 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. (siedzących w pierwszym rzędzie) płk. Mikołaja Bołtucia (czwarty z prawej), płk. Franciszka Sudoła (piąty z lewej), ppłk. Władysława Dzióbka (trzeci z prawej), mjr. Jana Łobzy (drugi z prawej) i ppor. Mieczysława Nejmana (drugi z lewej), 10 marca 1939 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze

Grób, prawdopodobnie tylko symboliczny, znajduje się na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Spoczywa w nim również żona majora. Mam zdjęcie pomnika.

dodany przez: oliwia, 2011-08-29

W naszej pracy wielokrotnie przekonywaliśmy się, że istniejące ewidencje pochowanych zawierają dużo błędów i nieścisłości. Nasz portal powstał właśnie z myślą o weryfikacji takich przypadków. Po otrzymaniu sygnału o upamiętnieniu mjr. Józefa Rodzenia na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku postanowiliśmy sięgnąć głębiej do dostępnej literatury. W wyniku poszukiwań udało się potwierdzić, że oficer faktycznie spoczywa w miejscowości, będącej niegdyś siedzibą garnizonu 14 pułku piechoty, dokąd został ekshumowany z Cmentarza Wojskowego w Warszawie. Dziękujemy i pozdrawiamy!

dodany przez: redakcja, 2011-08-30