Karta poległego

Nazwisko: ROBIŃSKI
Imię #1: Ildefons
Imię #2: Jan
Imię #3: Hieronim [1]
Pseudonim:
Imię ojca: Michał
Imię matki: Irena
Nazwisko rodowe matki: Ossowska
Data urodzenia: 27 styczeń 1911
Miejsce urodzenia: Radomno, pow. Lubawa, woj. pomorskie
Rodzeństwo: Władysław (11 XII 1909 - 11 II 1985), Andrzej (12 IV 1912 - 1974)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: [narzeczona Eugenia Brodowska]
Dzieci:
Ostatni adres: Gostyczyna, pow. Ostrów Wielkopolski (1928-1939)
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: agronom
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: właściciel majątku Gostyczyna

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu kompanii przeciwpancernej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Celestynów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 116 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 149, indeks nazwisk - s. 205 (dalej: Głowacki 1969).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Andrzej Garcarek).

Archiwum rodzinne (Władysław Robiński, brat pochowanego, zebr. Teresa Robińska-Sierek, bratanica pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Hieronim (źródło: Głowacki 1969); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 12 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 10 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne - Władysław Robiński, brat pochowanego);
Ostatnie zmiany: 2018-11-06 22:45:43 przez Gostyczyn | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ildefons Robiński (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze