Karta weterana

Nazwisko: ROBAKIEWICZ
Imię #1: Feliks
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 09 czerwiec 1894
Miejsce urodzenia: w Rzeszowie
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab armii
Funkcja na 1 września 1939: szef Oddziału III sztabu Armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 07 marzec 1969
Miejsce śmierci: w Stanach Zjednoczonych
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 9 VI 1894 w Rzeszowie. Uczęszczał do I gimnazjum w Rzeszowie, gdzie w 1913 zdał maturę. Działał w młodzieżowych organizacjach niepodległościowych. Od 1914 w Legionach Polskich. Brał udział w walkach na froncie karpackim. W czasie walk dostał się do niewoli rosyjskiej. Od VII 1918 służy w 1 Pułku Strzelców Syberyjskich, który od II 1919 wszedł w skład formowanej na Syberii 5 Dywizji Strzelców Polskich. Po rozwiązaniu dywizji w 1920 powrócił do kraju i ponownie służy w zorganizowanym 1 Pułku Strzelców Syberyjskich. Od VIII 1920 walczy stopniu ppor. w szeregach 1 Pułku Strzelców Syberyjskich w składzie 5 Armii w wojnie polsko-bolszewickiej. Bierze udział w „Bitwie Warszawskiej”. Awansowany do stopnia por. w 1920. W 1921 ukończył kurs przeszkolenia w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. Po wojnie 1 Pułk Strzelców Syberyjskich zostaje w VIII 1921 przemianowany na 82 Syberyjski Pułk Piechoty i przeniesiony w X 1921 do garnizonu w Brześciu nad Bugiem. Zweryfikowany w 1922 w stopniu kpt. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. W 82 pp dowodził m. in. kompanią. Odkomenderowany przejściowo w 1924 z 82 pp do sztabu 30 DP w Kobryniu. Przeniesiony we IX 1925 z dowództwa 30 DP do 82 pp, potem do 66 pp w Chełmnie, gdzie dowodzi kompanią, potem p. o. d-ca batalionu. Do stopnia mjr awansowany 1 I 1929. W okresie XI 1929- IX 1931 słuchacz Wyższej szkoły Wojennej w Warszawie. Z dniem 1 IX 1931 w stopniu mjr dypl. sł. st. piech. przeniesiony do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie na stanowisko wykładowcy. Przeniesiony w VI 1934 z Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie na stanowisko d-cy batalionu detaszowego 66 pp w Chełmnie. Z dniem 15 IX 1935 przeniesiony z 66 pp do Wyższej Szkoły Wojennej na stanowisko wykładowcy. Awansowany do stopnia ppłk dypl. 1 I 1936. W latach 1936-1939 wykładowca, potem kierownik przedmiotu taktyka ogólna. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku szefa Oddziału III Armii „Poznań”. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym Armii „Poznań”. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 przebywał w Wlk. Brytanii, skąd wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam osiadł na stałe.
Odznaczony: VM, KN, KW, SKZ.
Zmarł 7 III 1969 w Stanach Zjednoczonych.
Dz. Pers. Nr 1 z 26 I 1922;
Dz. Pers. Nr 91 z 9 IX 1925;
Dz. Pers. Nr 7 z 23 X 1931;
Dz. Pers. Nr 11 z 31 VIII 1935;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
P. Bauer- B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 344.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-11 22:54:44 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze