Karta weterana

Nazwisko: RIEDL
Imię #1: Karol
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Karol
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Frenkiel
Data urodzenia: 12 sierpień 1900 [1]
Miejsce urodzenia: Brody
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Zofia Zakrzewska
Dzieci: Maria Riedl (po mężu Maciejak)
Ostatni adres: Warszawa
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: oficer sztabu armii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Kwatera główna Armii Łódź
Funkcja na 1 września 1939: oficer operacyjny Oddziału III sztabu Armii "Łódź"
Przydział po 1 września 1939: Armia "Warszawa"
Funkcja po 1 września 1939: szef Oddziału III sztabu Armii "Warszawa"

Przebieg służby wojskowej: # od XI 1918 - w Wojsku Polskim, gdzie ukończył kurs oficerów jazdy i został mianowany ppor. sł. st. kaw.;
# 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 14 pułku ułanów, a następnie (od II 1920) - 4 pułku ułanów; po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. kaw. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. i przydziałem do 4 pułku ułanów w Wilnie;
# 1923 - przeniesiony do 26 pułku ułanów w Baranowiczach;
# XI 1926 - X 1928 - jako słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, po czym w stopniu por. SG przydzielony do referatu kawalerii Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie;
# 1 I 1930 - awansowany na stopień rtm. dypl.;
# IX 1930 - przeniesiony do Wojskowego Biura Historycznego (gdzie pełnił różne funkcje, zanim w latach 1937-1939 objął stanowisko szefa Wydziału Wojny Światowej);
# 19 III 1937 - awansowany na stopień mjr. dypl.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 14194), Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz ze sztabem Armii "Łódź" w walkach odwrotowych, następnie w sztabie Armii "Warszawa" w obronie stolicy; 27 IX - wysłany przez dowódcę Armii "Warszawa" jako parlamentariusz do obrońców twierdzy Modlin z informacją o podjęciu decyzji kapitulacji Warszawy i sugestią poddania się;
Data śmierci: 5 czerwiec 1985
Miejsce śmierci: Kraków
Obecne miejsce spoczynku: Kraków, ul. Prandoty, cmentarz wojskowy, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 386, 410 (dalej: Wróblewski 1975).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 285 (dalej: Głowacki 1985).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Maria Maciejak, córka weterana; Marcin Maciejak, prawnuk weterana).

Riedl Karol - , mjr dypl., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=570 [dostęp: 13 stycznia 2012] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi: W latach 1939-1945 przebywał w niewoli niemieckiej, osadzony w Oflagu VII A Murnau. Po uwolnieniu trafił do Włoch, następnie do Wielkiej Brytanii, po czym powrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie. Ze względów politycznych długo nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia. Pracował dorywczo jako tłumacz języków obcych w zarządach śląskich kopalni węgla kamiennego. Dopiero po skończeniu kursu biegłych księgowych przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie objął stanowisko głównego księgowego w Centrali Wydawniczej Druków Państwowych w Krakowie, zaś w okresie późniejszym został mianowany dyrektorem tegoż przedsiębiorstwa.
Przypisy: [1] a) 12 sierpnia 1900 (źródło: tradycja rodzinna); b) 12 sierpnia 1899 (źródło: Stankiewicze.com); c) brak danych (źródło: Wróblewski 1975, Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2016-02-21 21:47:05 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Patent oficerski rtm. dypl. Karola Riedla wystawiony 1 lutego 1933 r. i sygnowany przez ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Książeczka wojskowa mjr. dypl. Karola Riedla z czasów służby na stanowisku szefa wydziału Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie (dok. ze zb. rodzinnych).Order Wojenny "Virtuti Militari" Karola Riedla (pamiątka ze zb. rodzinnych, fot. Marcin Maciejak).Karol Riedl jako żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (fot. ze zb. rodzinnych).Karta tytułowa wydanej w 1958 r. w Warszawie książki pt. "Za honor i Ojczyznę" z dedykacją autora - gen. Juliusza Rómmla, byłego dowódcy armii "Łódź" i Warszawa" - dla mjr. dypl. Karola Riedla, byłego oficera sztabu Armii "Łódź" (pamiątka ze zb. rodzinnych).

Komentarze