Karta weterana

Nazwisko: REYMAN [1]
Imię #1: Henryk
Imię #2: Tomasz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Czerna
Data urodzenia: 28 lipiec 1897
Miejsce urodzenia: Kraków
Rodzeństwo: Stefan Józef (1898-1941), Jan Edward (1902-1984)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Lidia z d. Dudek (od 1937 r.)
Dzieci: -
Ostatni adres: Kutno
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I batalionu 37 pp
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu 37 pp
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1325.) i przydziałem do 20 pułku piechoty w Krakowie;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1188.) i przydziałem do 20 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 359.) i przydziałem jako nadetatowy oficer 20 pp do oddziału wyszkolenia w sztabie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr V w Krakowie;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 217.) i przydziałem do 5 pułku piechoty Legionów w Wilnie;
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 182./1327.) i przydziałem do 20 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 164.) i przydziałem do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 155./995.) i przydziałem do 18 pułku piechoty;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 140./871.) i przydziałem do 18 pp;
Odznaczenia: m.in. austriacki Krzyż Walecznych z mieczami i srebrny Medal "Za Odwagę" II kl., Order Korony Rumuńskiej (Coroana Romaniei) kl. 4, polski Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Krzyż Niepodległości, Krzyż Zasługi (srebrny), Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (dwukrotnie), odznaka "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej"
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp
Data śmierci: 11 kwiecień 1963
Miejsce śmierci: Kraków
Obecne miejsce spoczynku: Kraków, Cmentarz Rakowicki
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Nazwa jednej z ulic w pobliżu Stadionu Miejskiego w Krakowie (nadana w 1972 r. przez Miejską Radę Narodową w Krakowie); 2) Pomnik ku jego czci wystawiony w pobliżu Stadionu Miejskiego w Krakowie (odsłonięty w grudniu 1976 r.); 3) Patronat nad Stadionem Miejskim w Krakowie (nadany 23 stycznia 2008 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa); 4) Patronat nad Stadionem Miejskim w Kutnie; 5) Tablica pamiątkowa ku jego czci wmurowana na Stadionie Miejskim w Kutnie (odsłonięta 3 maja 2010 r.);
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 94 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 182, 433 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 51, 171, 376 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 21, 218 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 105 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 60, 829 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 59 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 57 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 486 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Walczak E., 37 Pułk Piechoty, Warszawa 1991, s. 38, 40 (dalej: Walczak 1991).

Truściński J., Urbaniak A., Ppłk Henryk Tomasz Reyman - sportowiec i żołnierz, "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", t. VIII, 2004, s. 213-226 (dalej: Truściński, Urbaniak 2004).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) REYMAN (źródło: RO 1923, s. 182; RO 1928; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bauer, Polak 1982; Walczak 1991; Truściński, Urbaniak 2004); b) REYMANN (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923, s. 433; RO 1924; Lista starszeństwa 1930);
Ostatnie zmiany: 2020-02-17 02:48:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Henryk Reyman [fot. za: Pierzchała P., Z białą gwiazdą w sercu. (Wiślacka legenda: Henryk Reyman 1897-1963), Kraków 2006].

Komentarze