Karta weterana

Nazwisko: REYMAN
Imię #1: Henryk
Imię #2: Tomasz
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Czerna
Data urodzenia: 28 lipiec 1897
Miejsce urodzenia: Kraków
Rodzeństwo: Stefan Józef (1898-1941), Jan Edward (1902-1984)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Lidia zd. Dudek (od 1937 r.)
Dzieci: -
Ostatni adres: Kutno
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I batalionu 37 pp
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu 37 pp
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: m.in. austriacki Krzyż Walecznych z mieczami i srebrny Medal "Za Odwagę" II kl., polski Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Krzyż Niepodległości, Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (dwukrotnie), odznaka "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej"
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp
Data śmierci: 11 kwiecień 1963
Miejsce śmierci: Kraków
Obecne miejsce spoczynku: Kraków, Cmentarz Rakowicki
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Nazwa jednej z ulic w pobliżu Stadionu Miejskiego w Krakowie (nadana w 1972 r. przez Miejską Radę Narodową w Krakowie); 2) Pomnik ku jego czci wystawiony w pobliżu Stadionu Miejskiego w Krakowie (odsłonięty w grudniu 1976 r.); 3) Patronat nad Stadionem Miejskim w Krakowie (nadany 23 stycznia 2008 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa); 4) Patronat nad Stadionem Miejskim w Kutnie; 5) Tablica pamiątkowa ku jego czci wmurowana na Stadionie Miejskim w Kutnie (odsłonięta 3 maja 2010 r.);
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 486.

Walczak E., 37 Pułk Piechoty, Warszawa 1991, s. 38, 40.

Truściński J., Urbaniak A., Ppłk Henryk Tomasz Reyman - sportowiec i żołnierz, "Kutnowskie Zeszyty Regionalne", t. VIII, 2004, s. 213-226.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2014-05-04 13:44:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Henryk Reyman [fot. za: Pierzchała P., Z białą gwiazdą w sercu. (Wiślacka legenda: Henryk Reyman 1897-1963), Kraków 2006].

Komentarze