Karta poległego

Nazwisko: REJAK
Imię #1: Henryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 listopad 1914
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Łódź
Jednostka: 32 eskadra rozp.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: Pilot
Przebieg służby wojskowej: Podoficer zawodowy 3 plot w Poznaniu
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 05 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Piaskowice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Pawlak: "Pawlak: "5. IX rano ze Skotnik wystartowały tzw. ciągiem trzy załogi by lądować w Sokolnikach. [....]. Załogi "Karasi" nie chcąc (prawdopodobnie) ujawnić własnego lotniska, kontynuowały lot po prostej. Od pocisków Messerschmittów 1 "Karaś", z załogą ppor. obs. Bruski, kpr. pil. Rejak i kpr. strz. Hadyniak, zwalił się koło m. Parzęczew - wszyscy lotnicy zginęli (ciężko ranny Rejak zmarł w drodze do szpitala). Załoga – por. obs. Maliszewski, kpr. pil. Westfal i kpr. strz. Nitzke – usiłowała lądować w płonącej maszynie koło wsi Piaskowice. Kpr. Nitzke zginął jeszcze w powietrzu, a ciężko ranny por. Maliszewski zmarł w szpitalu."

Pierwotne miejsce spoczynku #1: Cmentarz w Parzęczewie
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 563.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: - Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko – katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 139 - poz. 384.;

- Pawlak J., Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939, Warszawa 1982, s. 163 (dalej: Pawlak).;

- Olgierd Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946", W. MON, Warszawa 1989, s. 146.;
Uwagi: - Hubert Kazimierz Kujawa "Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych w latach 1939-1946" tom I, wydanie II poprawione - na prawach rękopisu , s. 12. oraz publikacja autora w http://www.marszalek.com.pl/INNE/prac03.pdf - stan z dn. 07.11.2011r.;
Ostatnie zmiany: 2011-11-07 11:06:54 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. pil. Henryk Rejak – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze