Karta poległego

Nazwisko: REDYCH [1]
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Władysław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Emil Karol (23 III 1870 - 3 IV 1948)
Imię matki: Julia Maria (15 VIII 1879 - 24 IX 1945)
Nazwisko rodowe matki: Sobieszczańska
Data urodzenia: 27 czerwiec 1909
Miejsce urodzenia: Rachanie Nowe
Rodzeństwo: Halina (ur. 7 X 1907 Rachanie Nowe, zm. 5 IV 2003 Świniotopa; po mężu Sławikowska)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Wanda Nesterska (od 1938)
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 2 pac
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1929-1930 - w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim (IV kurs, 6 bateria), którą ukończył w stopniu tyt. plut., z oceną dobrą, lokatą 29. i przydziałem do 3 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Zamościu (ewidencyjnie podlegał PKU Hrubieszów);
# 1933 - promowany na stopień ppor. rez. art.;
# 1934 - wykazany jako ppor. ze starszeństwem z dniem 1 I 1933 r., lokatą 696. w korpusie oficerów rezerwy artylerii, przydziałem mobilizacyjnym do 3 pal Leg. i przydziałem ewidencyjnym do PKU Hrubieszów;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Puszcza Kampinoska
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kampinos, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Tadeusz Władysław Redych urodził się 27 czerwca 1909 roku w Rachaniach Nowych koło Tomaszowa Lubelskiego jako syn Emila Karola Redycha (ur. 23 marca 1870 roku w Kielcach, zm. 3 kwietnia 1948 roku w Tarnawatce, syn Józefa Redycha i Heleny z Mieszkowskich) i Julii Marii z Sobieszczańskich (ur. 15 czerwca 1879 roku, zm. 24 września 1945 roku w Krasnymstawie, córka Ruperta Kwiryna Franciszka Piorun-Sobieszczańskiego herbu Rogala i Józefy Janiszewskiej herbu Ostoja). Jego rodzice byli właścicielami majątku ziemskiego Rachanie Dwór we wsi Pawłówka koło Tomaszowa Lubelskiego, które przed parcelacją obejmowało obszar ponad 200 hektarów i specjalizowało się w hodowli bydła zarodowego rasy polskiej czerwonej. Tadeusz Władysław był absolwentem II Państwowego Gimnazjum we Lwowie, Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim i studiów rolniczych w Dublanach w ramach Wydziału Rolniczo-Leśnego Politechniki Lwowskiej. Jako porucznik rezerwy artylerii został zmobilizowany do Wojska Polskiego i wziął udział kampanii polskiej 1939 roku, walcząc w szeregach 2 pułku artylerii ciężkiej. Poległ w Puszczy Kampinoskiej. Owdowił żonę Wandę z Nesterskich, z którą zawarł związek małżeński w 1938 roku.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 112 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 157, 615 (dalej: ROR 1934).

Łukasiak J., Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000, s. 42, 242 (dalej: Łukasiak 2000).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 118, indeks nazwisk - s. 205 (dalej: Głowacki 1969).

Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, sygn. OK_029157, OK_029158, OK_029161, OK_029162, OK_029164, OK_029165, OK_029166, OK_029167, OK_029168, OK_029176, OK_029176a (dalej: FotoKarta).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) REDYCH (źródło: KPŻP; ROR 1934; Łukasiak 2000; FotoKarta); b) błędnie: REDRYCH (źródło: Głowacki 1969);
[2] a) 19 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 18 lub 20 września 1939 (źródło: FotoKarta); c) brak danych (źródło: ROR 1934; Łukasiak 2000);
Ostatnie zmiany: 2015-09-03 20:57:07 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Emil Karol Redych, ojciec Tadeusza Władysława, Ryga, ok. 1900 r. (fot. L. von Wirschikowski; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_029159 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029159.jpg.php).Emil Karol Redych, ojciec Tadeusza Władysława, Kraków, ok. 1915 r. (fot. Bernard Henner; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_029160 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029160.jpg.php).Julia Maria Redych, matka Tadeusza Władysława, Kraków, ok. 1910 r. (fot. Bernard Henner; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915760 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029157.jpg.php).Julia Maria Redych, matka Tadeusza Władysława, Kraków, ok. 1910 r. (fot. Bernard Henner; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915780 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029158.jpg.php).Emil Karol Redych z córką Haliną, siostrą Tadeusza Władysława, kwiecień 1909 r. (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915761 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029161.jpg.php).Tadeusz Władysław Redych z siostrą Haliną, 1910 r. (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915767 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029167.jpg.php).Zamość, ok. 1913 r. Tadeusz Władysław Redych z matką Julią Marią i siostrą Haliną (fot. J. Strzyżowski; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915768 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029168.jpg.php).Tadeusz Władysław Redych z siostrą Haliną, ok. 1913 r. (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915766 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029166.jpg.php).Tadeusz Władysław Redych (drugi z prawej) w towarzystwie rodziny, m.in. matki Julii Marii (pierwsza z lewej) i siostry Haliny (druga z lewej), ok. 1920 r. (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915762 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029162.jpg.php).Tadeusz Władysław Redych z matką Julią Marią i siostrą Haliną, 1921 r. (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915764 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029164.jpg.php).Tadeusz Władysław Redych z siostrą Haliną, 1921 r. (fot. NN; zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915765 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029165.jpg.php).Awers świadectwa dojrzałości Tadeusza Władysława Redycha uzyskanego dn. 23 maja 1929 r. w II Państwowym Gimnazjum we Lwowie (zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915776 [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029176.jpg.php).Awers świadectwa dojrzałości Tadeusza Władysława Redycha uzyskanego dn. 23 maja 1929 r. w II Państwowym Gimnazjum we Lwowie (zbiory Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne , sygn. OK_02915776a [udostępniła Elżbieta Sławikowska], http://foto.karta.org.pl/fotokarta/OK_029176a.jpg.php).

Komentarze