Karta poległego

Nazwisko: RATAJCZAK
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Przydzielony do szwadronu kolarzy Wlkp. BKaw.
Przydział po 1 września 1939: 15 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Przydzielony do szwadronu kolarzy Wlkp. BKaw.
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Chruślin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: „ …10 września szwadron kolarzy brygady pod dowództwem por. Zbigniewa Barańskiego w Trabach zaatakowany został przez zmotoryzowany oddział z niemieckiej 10DP. […] W boju w Chruślinie i w Trabach szwadron kolarzy stracił : ppor. Jana Maliszewskiego, kpr. Góreckiego, kpr. Nowaka, kpr. Gawrona, kpr. Wojtaszka, st.uł. Lewandowskiego, st.uł. Magdziarza, st.uł. Szulca, st.uł. Ratajczaka …” W obronie 1982, s.27.
„Szwadron poniósł jednak ciężkie straty. Polegli: podporucznik Jan Maliszewski; kaprale: Górecki, Nowak, Gawron, Wojtaszek; starsi ułani: Lewandowski, Magdziarz, Szulc, Ratajczak; ułani: Janos, Matuszewski i Walczak.” Roman Abraham - " Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury" str. 107.

Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.
15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919 – 1945. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Grota i Bogusława Polaka. Poznań 1982.
" Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury" . Roman Abraham, Warszawa 1969.

Uwagi: Nazwisko przeinaczane na Ratajski. Rozbieżności w stopniu: ułan - starszy ułan.
Ostatnie zmiany: 2010-11-15 18:46:02 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze