Karta poległego

Nazwisko: RAKOWSKI
Imię #1: Andrzej
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Białkowska
Data urodzenia: 30 listopad 1900
Miejsce urodzenia: Żydowo, pow. Włocławek
Rodzeństwo: Tadeusz
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Włocławek
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny: 660/W
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Włocławek
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz. [1]
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 8 baon panc. [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 24 sierpnia 1939 r. otrzymał kartę mobilizacyjną z Komendy Rejonu Uzupełnień Włocławek, po czym według tradycji rodzinnej zebranej przez wnuczkę Jadwigę Górską zd. Rakowską „zameldował się w swojej formacji w Toruniu”, skąd wyruszył na front.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Kamion
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według tradycji rodzinnej zebranej przez wnuczkę Jadwigę Górską zd. Rakowską zginął podczas natarcia. Świadkiem tego wydarzenia był jego brat Tadeusz.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Kamion, mogiła polowa
Data ekshumacji: 1939
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Kamion Mały, cmentarz parafialny, mogiła indywidualna (?)
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym: górna połówka nieśmiertelnika
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: zbiory rodzinne
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: „Na początku września 1939 dziadek przejeżdżał przez Włocławek wojskową ciężarówką, bo przywiózł tam rannego żołnierza. Przy tej okazji wstąpił do domu we Włocławku i mówił, że dowozi żołnierzom amunicję i żywność” (tradycja rodzinna zebrana przez wnuczkę poległego Jadwigę Górską zd. Rakowską).
Historia pochówku: Według tradycji rodzinnej zebranej przez wnuczkę poległego Jadwigę Górską zd. Rakowską: „Zwłoki dziadka pogrzebano na chłopskim polu we wsi Kamion w pobliżu jakiegoś gospodarstwa. Późną jesienią 1939 r. rodzina ukradkiem ze zwłok zdjęła górną połówkę nieśmiertelnika, ale ciała rodzinie Niemcy nie pozwolili zabrać. Świadkiem śmierci był brat dziadka Tadeusz. Prosił on właścicieli pola, na którym pochowano dziadka, aby dopilnowali pochówku dziadka na miejscowym cmentarzu parafialnym. Tak się też stało. Dziadek został pochowany w samodzielnym grobie oznaczonym swoimi danymi. Po wojnie moja mama była tam w drugiej połowie lat pięćdziesiątych (po roku 1956) i widziała grób dziadka. Rozpoczęła starania o przeniesienie prochów. Niestety, przed upływem procedury dziadek został ekshumowany w niewiadome miejsce”.
Poszukiwania mogiły: Według tradycji rodzinnej zebranej przez wnuczkę poległego Jadwigę Górską zd. Rakowską rodzina od początku znała okoliczności śmierci i miejsce pochówku Andrzeja Rakowskiego, ponieważ świadkiem tych wydarzeń był jego brat Tadeusz. Dopiero ekshumacje mogił żołnierskich na cmentarzu parafialnym w Kamionie Małym w latach 50. XX w. sprawiły, że bliscy Andrzeja Rakowskiego przez wiele lat nie znali miejsca jego obecnego spoczynku.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 109 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebrana przez wnuczkę poległego Jadwigę Górską zd. Rakowską).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 383 (dalej: Głowacki 1985).

Rybka R., Stepan K., Najlepsza broń. Plan mpbilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010, s. 393 (dalej: Rybka, Stepan 2010).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) strz. (źródło: archiwum rodzinne - zaświadczenie mobilizacyjne); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 8 baon panc. (źródło: KPŻP); b) "w Toruniu" (źródło: rodzinna tradycja); c) 8 baon panc. z Bydgoszczy występował wyłącznie w pokojowej organizacji Wojska Polskiego, spełniał jednak zadania moblizacyjne wobec jednostek broni pancernych formowanych na stopie wojennej; wśród nich w Toruniu formowano: kolumnę samochodów osobowych nr 81, kolumnę samochodów ciężarowych w kraju nr 81 oraz kolumnę samochodów osobowych i sanitarnych w kraju nr 8 (źródło: Rybka, Stepan 2010);
[3] a) 18 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 15 września 1939 (źródło: rodzinna tradycja);
[4] żołnierze Wojska Polskiego polegli nad dolną Bzurą, których pochowano w zbiorowych mogiłach na cmentarzu parafialnym w Kamionie Małym, zostali 18 grudnia 1951 r. ekshumowani na Cmentarz Wojskowy w Warszawie, ul. Powązkowska i złożeni w kwaterze B 10 obiektu (źródło: Głowacki 1985) - wobec informacji z tradycji rodzinnej, że Andrzej Rakowski zastał pochowany w mogile indywidualnej istniejącej jeszcze w 2. poł. lat 50. XX w., fakt ekshumacji i jej ewentualne okoliczności wymagają weryfikacji
Ostatnie zmiany: 2012-09-01 17:53:49 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Andrzej Rakowski (1900-1939) (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie mobilizacyjne doręczone strz. Andrzejowi Rakowskiemu dn. 24 sierpnia 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Awers górnej połówki nieśmiertelnika Andrzeja Rakowskiego (pamiątka ze zb. rodzinnych).Rewers górnej połówki nieśmiertelnika Andrzeja Rakowskiego (pamiątka ze zb. rodzinnych).

Komentarze