Karta weterana

Nazwisko: PULIŃSKI
Imię #1: Dyonizy [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Antonina
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 grudzień 1903
Miejsce urodzenia: Kamionka
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Anna (zm. 12 XII 1985, lat 74) - nauczycielka
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 4 kompanii w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 4 kompanii w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 15 VIII 1929 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. (lokata 181.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 181./435.) i przydziałem do 14 pp;
# 16 IX 1930 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko młodszego oficera kompanii szkolnej i strzeleckiej 14 pp;
# 17 XII 1931 - awansowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 190.);
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 187.) i przydziałem do 14 pp;
# 28 VI 1933 - przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 184./1921.) i przydziałem do KOP;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1932 r. (lokata 181./1671.) i przydziałem do KOP;
# 1937 - na kursie dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie;
# 16 III 1938 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 4 kompanii 14 pp;
# z dniem 19 III 1938 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. (lokata 143.);
# na r. 1939 - wyznaczony członkiem Sądu Honorowego 14 Pułku Piechoty;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 19 III 1938 r. (lokata 142.) i przydziałem na stanowisko dowódcy 4 kompanii 14 pp;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 4 kompanii 14 pp;
# 4 VI 1939 - na stanowisku dowódcy 6 kompanii 14 pp w sile 100 szeregowych jako członek delegacji pułku na ceremonii wręczania darów na Fundusz Obrony Narodowej przez społeczeństwo miasta Lipno;
# 31 VIII 1939 - z rozkazem zaciągnięcia czaty w rej. m. Górale w celu ubezpieczenia stanowisk 4 pułku artylerii lekkiej;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; wyróżniony w boju; 18 IX - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 27 grudzień 1988
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Włocławek, Al. Chopina, Cmentarz Komunalny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Kpt. Józef Koziński o dowodzonej przez weterana we wrześniu 1939 r. 4 kompanii 14 pułku piechoty: "Do 18/IX kompania pod każdym względem wyróżniała się dzięki dzielnemu dowódcy" (CAW, sygn. II/1/16, s. 66).
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 136 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 122, 544 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 131 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 129 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 66 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 11, 22, 37 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 6 - s. 277, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 315 (dalej: Ciesielski 2008).

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej przebywał w Stalagu I B Hohenstein, oflagach IV C Colditz, II E Prenzlau, a od listopada 1940 r. w Oflagu II C Woldenberg (nr jeniecki 48576). Od 21 stycznia 1945 r. brał udział w marszu ewakuacyjnym do Oflagu X D Hamburg-Fischbeck. W kwietniu 1945 r. osadzony w Oflagu X C Lübeck, gdzie 3 maja tego roku został wyzwolony przez wojska brytyjskie. Po zakończeniu wojny otrzymywał rentę inwalidy wojennego.
Przypisy: [1] a) Dyonizy (źródło: Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; CAW, sygn. II/1/16; Kraiński, Pekról 1992; Ciesielski 2008, Zał. nr 13 - s. 300); b) Dionizy (źródło: Ciesielski 2008, Zał. nr 6 - s. 277, Zał. nr 12 - s. 297, Zał. nr 14 - s. 315);
Ostatnie zmiany: 2018-02-24 22:27:31 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Dyonizy Puliński jako podporucznik 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Kpt. Dyonizy Puliński (stoi drugi z prawej) wśród jeńców Oflagu II C Woldenberg, m.in. ppłk. Ignacego Szpunara (siedzi w środku), mjr. Zawiszy (siedzi drugi z prawej) i kpt. Józefa Kozińskiego (siedzi drugi z lewej) , maj 1940 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Dyonizy Puliński upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina. Stan z dn. 12 lutego 2017 r. (fot. Rafał Michalak).

Komentarze