Karta poległego

Nazwisko: PRÓSZYŃSKI
Imię #1: Maciej
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 5 maj 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca plutonu przeciwpancernego
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: W obronie: Order Wojenny Virtuti Militari V kl.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 8 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Młogoszyn
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: " Walka trwała dalej. Poległ w niej dca plutonu ppanc. ppor. Maciej Prószyński, gdy usiłował wynieść z pola ciało poległego kolegi por.Czarnockiego." Dzieje 1962, s.182.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kutno, ul. Cmentarna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na mogile w obrębie kwatery wojennej w Kutnie.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 94. (dalej: KPŻP)

Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.

Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962 (dalej: Dzieje 1962).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988r., s. 56 - Aneks nr 3 Skład osobowy dowództwa 15 Pułku Ułanów Poznańskich z 1939r.

Lista ułanów 15 Pułku Ułanów Poznańskich odznaczonych Orderem Wojennym „Virtuti Militari’ V kl. [w:] 15 Pułk Ułanów Poznańskich w Obronie Ojczyzny 1919 - 1945, red. Z. Grot i B. Polak, Poznań 1982, s.61 – poz. 98 (dalej: W Obronie).
Uwagi: "Miałem duże nieszczęścia osobiste: na polu Chwały poległ syn mojej żony, młodziutki podpor. 15 p. ułanów, którego wychowałem od dziecka" (List gen. W. Andersa z Moskwy, 14 VIII 1941r. do gen. W. Sikorskiego).

http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/10252/. Cmentarz rzymskokatolicki w Kutnie, ul. Cmentarna 2. Kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Kampanii Wrześniowej 1939 roku - Maciej Pruszyński, podporucznik 15 p. uł.

Kilka wersji nazwiska: PROSZYŃSKI (KPŻP), PRÓSZYŃSKI, PRUSZYŃSKI.
Ostatnie zmiany: 2012-05-07 06:52:51 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

fot. Wiesław Paluchowski, stan na 18.11.2011Napis na betonowej płycie mogiły ppor. Macieja Prószyńskiego w wydzielonej kwaterze wojennej na cm. pw. św. Wawrzyńca w Kutnie (fot. Urząd Miasta Kutno).Mogiła indywidualna ppor. Macieja Prószyńskiego w obrębie kwatery wojennej na cm. pw. św. Wawrzyńca w Kutnie. (fot. Urząd Miasta Kutno).

Komentarze

Panowie zmieniliście nazwisko ppor. Macieja Prószyńskiego na Proszyński. Być może w KPŻP jest tak zapisane, ale jest to zapis błędny. Ppor. Maciej Prószyński był pasierbem generała Andersa z pierwszego małżeństwa. Gen. Anders był żonaty dwukrotnie. Od 1923r. z Ireną Prószyńską z Jordan Krąkowską (dzieci: Anna i Jerzy) oraz od 1948r. z Ireną Jarosiewicz; miał z nią córkę Annę Marię. Ppor. Maciej Prószyński, poległ jako podporucznik 15 Pułku Ułanów Poznańskich 8 IX 1939r. pod Młogoszynem - Rezler M., Dowódcy 15 Ułanów Poznańskich, Poznań 1998. 15 Pułk Ułanów Poznańskich w Obronie Ojczyzny 1919 - 1945, red. Z. Grot i B. Polak, Poznań 1982, s.25 - "Dowódca szwadronu kolarzy pułku, por. Przemysław Czarnocki w trakcie rozpoznawania na południowym brzegu rzeki natknął się na niemiecki oddział zmotoryzowany. W walce poległ wraz z ppor. Michałem Warczygłową. Później poległ dowódca plutonu przeciwpancernego, ppor. Maciej Prószyński, usiłując wynieść z pola ciało poległego por. Czarnockiego."

dodany przez: BlazejK, 2011-11-20

Dziękujemy za zwrócenie uwagi - nazwisko jest już poprawione.

dodany przez: redakcja, 2011-11-20