Karta weterana

Nazwisko: PRONASZKO
Imię #1: Stefan
Imię #2: Oskar
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 04 marzec 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Szkoła Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
Funkcja na 1 września 1939: z-ca k-dta i dyrektor nauk w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: z-ca szefa Oddziału IV w sztabie armii "Warszawa"
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: październik 1943
Miejsce śmierci: w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 04 III 1896. Ukończył gimnazjum. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany w stopniu por. sł. st. kaw. z starszeństwem od 1 VII 1921. Służył w 22 p. ułanów w Brodach. W latach 1930-1932 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, po ukończeniu, której uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. Do stopnia rtm. sł. st. awansowany 1 I 1932. Następnie m. in. oficer 7 p. ułanów w Mińsku Maz., gdzie był d-ca szwadronu. W latach 1937-1939 był z-cą k-dta i dyrektorem nauk w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Awansowany do stopnia mjr dypl. sł. st. kaw. 19 III 1939. W wojnie obronnej we IX 1939 z-ca szefa oddziału IV w Dowództwie Obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej.
Zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie 20 IX 1943.
Odznaczony: KW, SKZ
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
Rocznik oficerów kawalerii 1930;
Zarys Historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1922-1939. W-wa 1989;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 286.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-17 05:52:23 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze