Karta weterana

Nazwisko: PROKOP
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 lipiec 1894
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: do 08 IX i od 14 IX dowódca łączności dywizji
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 21 VII 1894. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu por. sł. st. łącz. z starszeństwem od 1 VI 1919. W okresie międzywojennym służył w 1 p. łączności w Warszawie. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. łącz. 1 I 1927. Od 1929 w kadrze 3 batalionu telegraficznego w Grodnie. Awansowany do stopnia mjr 19 III 1937. Następnie szef łączności 2 DP Leg. w Kielcach. Podczas kampanii wrześniowej 1939 pełnił funkcję szefa łączności 2 DP Leg. Uczestnik walk z wrogiem na szlaku bojowym 2 DP Leg. Uczestnik obrony Modlina. Po kapitulacji Modlina od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n.
Odznaczony: ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924,1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 158 i 349 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Głowacki, 158: "Wieczorem sztab 2DP Leg. był ponownie atakowany przez dywersantów. Napad odparto, lecz potem dowódca dywizji, płk Edward Dojan-Surówka, zabierając z sobą szefa sztabu - ppłk. dypl. Mieczysława Pęczkowskiego, dowódcę łączności - mjr. Stefana Prokopa i zastępcę kwatermistrza, odjechał i odtąd przestał dowodzić dywizją. Dowództwo dywizji objął dowódca piechoty dywizyjnej, płk dypl. Antoni Staich, funkcję szefa sztabu objął kpt. dypl. Zygmunt Szydłowski, a funkcje oficera operacyjnego - kpt. Zdzisław Krasnodębski."
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 08:07:05 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze