Karta weterana

Nazwisko: POTARZYCKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2: Henryk
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 7 baon strz.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 25, Aneks 1 - s. 158, Aneks 4 - s. 179 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969: " 7 września. [...]. 68 pułk piechoty z 2 dywizjonem 17 pal [...] przybył o godzinie 10.00 na postój do m. Rośle Wielkie. 2 dywizjon 17 pal zatrzymał się w m. Rośle Małe. O tejże godzinie oddział łącznikowy 7 batalionu strzelców, przydzielonego do Podolskiej BK, osiągnął kolonię Zalesie, maszerując z miejscowości Skoki do Dąbia. Z dowódcą tego oddziału, kpt. Stanisławem Potarzyckim, rozmawiałem o godzinie 10.00 na drodze między Mamikiem a kol. Zalesie."
Ostatnie zmiany: 2012-06-07 07:32:47 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze