Karta poległego

Nazwisko: POST
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Adam
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 wrzesień 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: Inne jednostki 17 DP
Funkcja na 1 września 1939: zastępca kwatermistrza w sztabie dywizji
Przydział po 1 września 1939: 29 pp 25 DP (Głowacki 1969, s. 121; Głowacki 1985, s. 391) lub 79 pp 20 DP (Głowacki 1985, s. 318) w składzie armii "Warszawa" (w obronie Warszawy)
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 5 kompanii w II batalionie (od 23 IX)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, zakwalifikowany pośmiertnie przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 25 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Warszawa
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ przy ul. Królewskiej 29 w Warszawie (Głowacki 1969, s. 121).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 25, rząd VII, grób 53 (Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 160) lub kwatera B 25, rząd VIII, grób 53 (Głowacki 1985, s. 391)
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 89.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 121, Aneks 1 - s. 142, Aneks 2 - s. 160, Aneks 4 - s. 175, indeks nazwisk - s. 205 (dalej: Głowacki 1969).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 471.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 318, 391, indeks nazwisk - s. 446 (dalej: Głowacki 1985).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2017-10-29 22:34:06 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze