Karta weterana

Nazwisko: PODWIN
Imię #1: Marian
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 16 lipiec 1900
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu art. piech.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 wrzesień 1970
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 16 VII 1900. Ukończył szkołę średnią. W latach 1927-1930 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 01 XI 1930 /promocja opóźniona/ z przydziałem do 24 pal w Jarosławiu, na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1933. Następnie d-ca baterii. Przeniesiony do 3 pp w Jarosławiu na stanowisko d-cy plutonu artylerii piechoty. Do stopnia kpt. awansowany 19 III 1939. W kampanii wrześniowej 1939 dowodził plutonem art. piechoty 3 pp w składzie 2 DP przydzielonej do Armii „Łódź”. Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 3 pp. Podczas walk 13 IX 1939 zostaje ranny pod Umiastowem. Wraz z oddziałami 2 DP przebija się do Modlina i uczestniczy w jego obronie. Po kapitulacji Modlina od 29 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Przebywał w oflagach, w XI B, w Braunschweig, potem VI 1940 w oflagu II C, w Woldenbergu. Po uwolnieniu z niewoli w II 1945 powrócił do kraju.
Zmarł 24 IX 1970.
Odznaczony: BKZ.
J. Łukasiak. Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939. Pruszków 2000;
Rocznik oficerski 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
J. Olesik. Oflag II C Woldenberg. W-wa 1988
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 352.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-20 11:07:13 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze