Karta poległego

Nazwisko: PIŁKOWICZ
Imię #1: Witold
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 październik 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Janina z domu Piekutowska
Dzieci: nie
Ostatni adres: Wilno, ul. Beliny 10 m 3
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca plutonu artylerii piechoty
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki - Lista: Krzyż Walecznych.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 5 październik 1939
Miejsce śmierci: Wilno
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Ranny w bitwie pod Iłowem 18. 09. 1939. Przewieziony do Wilna (przez ordynansa?) do żony. Zmarł w wyniku odniesionych ran i z ogólnego wycieńczenia w Wilnie (wg zaświadczenia lekarskiego).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Wilno, cmentarz na Rossie
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Wilno, cmentarz na Rossie
Lokalizacja grobu: Grób nie istnieje. Na tym miejscu po wojnie pochowano kogoś innego - wg świadectwa żony, która była tam po wojnie.
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 72 (dalej: KPŻP).

Świadectwo żony po zmarłym.

Zaświadczenie o zgonie wystawione dn. 29. 11. 1939 r. przez dr. med. Mariana Sumoroka z Wilna (rękopis w zbiorach rodzinnych).

Lista żołnierzy z 17 Dywizji Piechoty poległych w kampanii 1939 roku i w czasie okupacji, 70 Pułk Piechoty, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 165 (dalej: Głowacki).

Lista żołnierzy 17 Dywizji Piechoty zakwalifikowanych do odznaczenia przez dowódcę dywizji w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r., 70 Pułk Piechoty, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 181 (dalej: Głowacki - Lista).


Uwagi: 1) KPŻP - data śmierci błędnie: 18 września 1939; miejsce śmierci błędnie: Iłów, gm. Iłów, pow. Sochaczew; obecne miejsce spoczynku błędnie: Iłów, kwatera wojenna;

Głowacki: Piłkowicz Witold, por. art. - dowódca artylerii piechoty, zmarł w Wilnie, inne źródła podają,że spoczywa na cmentarzu w Iłowie.
Ostatnie zmiany: 2012-01-17 06:12:08 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Witold Piłkowicz (fot. ze zbiorów rodzinnych).Zaświadczenie o zgonie por. Witolda Piłkowicza w wyniku ran odniesionych w bitwie nad Bzurą wystawione dn. 29. 11. 1939 r. przez dr. med. Mariana Sumoroka z Wilna (ze zbiorów rodzinnych).

Komentarze