Karta poległego

Nazwisko: PIETRZAK
Imię #1: Feliks
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 15 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Ułan w 4 szwadronie.
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Rulice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci: "Gen. Roman Abraham w związku z zamierzonym natarciem na Głowno, planuje przegrupowanie brygady [...]. Rulice i Piotrowice zostają opuszczone [..]. Szwadrony rotmistrzów Buszkiewicza i Mackiewicza otrzymują rozkaz do odskoku. "W dotychczasowych walkach Buszkiewicz { dca 4 szwadronu] stracił poległych: plut. Dobromira Styperka, st.uł. Walentego Fabiana, st uł. Władysława [ Mieczysława] Kasperskiego i uł. Feliksa Pietrzaka." W obronie 1982, s.27/29.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Tadeusz Jeziorowski, Poznań 1999.

15 Pułk Ułanów Poznańskich w obronie Ojczyzny 1919 – 1945. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Grota i Bogusława Polaka. Poznań 1982.

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, opr. Henryk Wójcik,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 181 - poz. 144.
Uwagi: Notatnik wojenny wachm. Antoniego Michalczyka – szefa 4 szwadronu, odnotowany jako zaginiony 11 września pod Ziewaniczkami, z późniejszą dopiską "poległ", na innej stronie wykazany jako poległy 11września pod Rulicami - Ziewaniczki [ dwie różne miejscowości].
Ostatnie zmiany: 2011-08-29 21:17:25 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Uł. Feliks Pietrzak upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze