Karta poległego

Nazwisko: PIEPRZYK
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 9 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Domaniew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 569.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko – katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 139 - poz. 347.
Uwagi: - http://bibliotekadalikow.pl/dane/doc/II_WS.pdf - Oprac. zbior. [red.] E. Bugajna, S. Domańska, I. Grabska - II Wojna Światowa we Wspomnieniach mieszkańców Gminy Dalików. Dalików 2009, s.61 - "We wrześniu 1939 roku zginęło tysiące ludzi - cywilów i żołnierzy. Niemal na każdym cmentarzu można znaleźć ofiary wojny. Tak jest również na cmentarzu w Domaniewie. Znajduje się tu grób żołnierza, który zginął w Domaniewku. Na tablicy czytamy: Franciszek Pieprzyk, lat 20, ochotnik z Jarocina, żołnierz Podolskiej Brygady Kawalerii Armii Poznań. Poległ w dniach 11 - 12 września 1939roku.";

- Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy - PREPRZYK Franciszek.;
Ostatnie zmiany: 2011-11-09 14:04:19 przez Saluda | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Uł. Franciszek Pieprzyk(tabl. Preprzyk) – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze