Karta poległego

Nazwisko: PETERKA
Imię #1: Roch
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 wrzesień 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Woli Rogozińskiej
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko – katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 153 - poz. 342 (dalej: Poklewski-Koziełł).

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 62 (dalej: KPŻP).

Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody. B.W.II.5231.13.2012. Łódź, 2 luty 2012r. (dalej: Biuro Wojewody).
Uwagi: Rozbieżne informacje co do daty i miejsca śmierci oraz miejsca spoczynku: data śmierci - Poklewski-Koziełł - 12.09.1939r.; KPŻP - 07.11.1939r.; miejsce śmierci: Poklewski-Koziełł - w Woli Rogozińskiej; KPŻP - w rejonie Ostrowa; miejsce spoczynku: Poklewski-Koziełł - cmentarz rzymsko – katolicki w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej; KPŻP - Ostrów Wlkp., ul. Limanowskiego.

Biuro Wojewody: " - strz. Roch Peterka 70 pp - według Księgi pochowanych... spoczywa w Ostrowie Wlk., według wydruku komputerowego z Rady OPWiM w Łęczycy, ewidencji miejskiej też. Jego nazwisko figuruje na tablicy z nazwiskami poległych żołnierzy w Łęczycy. Rozbieżności są już na poziomie miejsca i daty śmierci: 12.09.1939 w Woli Rogozińskiej lub 07.11.1939 - w rejonie Ostrowa."
Ostatnie zmiany: 2012-03-06 18:37:17 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze