Karta weterana

Nazwisko: PAWŁOWSKI
Imię #1: Jan
Imię #2: B.
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Łączność
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: Inne jednostki 17 DP
Funkcja na 1 września 1939: dowódca łączności 17 DP
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - sztab 25 DP
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 471.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 121, Aneks 1 - s. 143, Aneks 4 - s. 175 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1) Głowacki 1969: imię #2: Bolesław;

Głowacki 1969: "Żołnierze 17 dywizji piechoty uzupełnili przerzedzone szeregi 25 dywizji piechoty. Jak wiemy w sztabie 25 dywizji piechoty znaleźli się: płk dypl. Czesław Szystowski - jako dowódca PD 25 dywizji, mjr Jan Pawłowski, por. Tadeusz Lubiński, por. Roman Wołkowicz (z kawalerii dywizyjnej 17 DP)."
Ostatnie zmiany: 2012-05-30 05:08:17 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze