Karta poległego

Nazwisko: PAWLAK
Imię #1: Edmund
Imię #2: Roman
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 marzec 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: adiutant 3 dywizjonu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Marysin
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 55.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 96, Aneks 1 - s. 153, Aneks 2 - s. 167, Aneks 3 - s. 174 (dalej: Głowacki 1969).

Zdjęcie główne - Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969.
Uwagi: Głowacki 1969, s. 96: " Dnia 17 września polegli w Budach Starych: Czesław Falak - dowódca kompanii przeciwpancernej 68 pp, st. sierż. Franciszek Kempski i plut. Franciszek Hyla; w Marysinie ppor. rez. Edmund Pawlak - adiutant 3 dywizjonu 17 pal. Ranni zostali: por. rez. Jan Jasiński - dowódca batalionu marszowego 68 pp (ranny koło Juliopola, obie nogi przestrzelone, zmarł z ran w szpitalu w szpitalu w Łodzi 11 listopada 1939r.), ppor. Stanisław Czernicki i ppor. Władysław Janowski - dowódca 3 kompanii oraz ppor. rez. Henryk Rzeźnik - dowódca 9 kompanii."
Ostatnie zmiany: 2013-10-02 09:06:02 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Edmund Roman Pawlak, upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na wydzielonej kwaterze na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu.

Komentarze