Karta poległego

Nazwisko: PASZKO
Imię #1: Bohdan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Lidia
Nazwisko rodowe matki: Denel
Data urodzenia: 6 czerwiec 1909 [1]
Miejsce urodzenia: Koło
Rodzeństwo: Halina Paszko-Sachnowska (1913–2009), Janusz (1921-2007), Stefan (1918-1918)
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: ewangelickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: lekarz sanitarny pułku kawalerii

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

kpt. lek.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 6 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: lekarz sanitarny pułku
Przydział po 1 września 1939: 6 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: lekarz sanitarny pułku
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 6 p. uł.
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Stare Polesie [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według relacji gen. Romana Abrahama, dowódcy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, a następnie Grupy Operacyjnej Kawalerii własnego imienia, poległ w rejonie wsi Stare Polesie: " W kolumnie północnej 6 pułk ułanów z 1 baterią 6 dywizjonu artylerii konnej przechodzi przed świtem 17 września Bzurę pod Witkowicami i z Famułek Królewskich kontynuuje marsz wzdłuż nakazanej osi Polesie - Rybitwa. W rejonie gajówki, około 1,5 km na południowy zachód od miejscowości Stare Polesie, napotyka pierwszy napór nieprzyjaciela, odrzuca go na północną lizjerę lasu i rusza do natarcia na Stare Polesie. Po kilkugodzinnej walce 6 pułk ułanów zajmuje większą część wsi. Tam zostaje zbombardowany z powietrza. Są straty w ludziach, koniach i sprzęcie. W walkach polegli: porucznik Ernest Miller z 4 szwadronu, porucznik Aleksander Dzieduszycki, kapitan lekarz Bohdan Paszko, trzech podoficerów i 12 ułanów; rannych było 21 ułanów" (Abraham 1990, s. 210-211).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji: 13-15 grudzień 1951
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd I, grób 1
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 53 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Andrzej Paszko, zebr. Mateusz Jelinek).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 385 indeks nazwisk - s. 443 (dalej: Głowacki 1985).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 210-211 (dalej: Abraham 1990).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 6 czerwca 1909 (źródło: KPŻP); b) 1906 (źródło: Głowacki 1985); c) brak danych (źródło: Abraham 1990);
[2] a) Stare Polesie (źródło: KPŻP); b) rej. m. Stare Polesie (źródło: Abraham 1990); c) rej. leśniczówki Wilków (źródło: Głowacki 1985);
Ostatnie zmiany: 2019-08-11 21:38:41 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Bohdan Paszko (stoi z lewej) w gronie rodzinnym, obok ojca Ryszarda (stoi z prawej), matki Lidii, Józefa, Haliny i babci od strony matki (siedzą kolejno od prawej) (fot. ze zb. rodzinnych).Bohdan Paszko jako oficer Wojska Polskiego (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze