Karta poległego

Nazwisko: PASZEK
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Michalak
Data urodzenia: 14 marzec 1910 [1]
Miejsce urodzenia: Nowa Wieś, pow. Krotoszyn
Rodzeństwo: Weronika, Jadwiga, Zofia, Maria, Anna, Pelagia, Rozalia, Stanisław, Katarzyna, Helena, Stefan
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Paszek
Dzieci: Aleksander (ur. 1938)
Ostatni adres: Raszków, pow. Ostrów Wielkopolski
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Zmobilizowany w lipcu 1939 r. i przydzielony do 1 kompanii w I batalionie 60 pułku piechoty, z którą do 1 września stacjonował na pozycji osłonowej na przedpolach Ostrowa Wielkopolskiego.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Wraz z 60 pp przez Kalisz, Turek, Uniejów, Łęczycę do Konar.
Data śmierci: 1939
Miejsce śmierci: Konary
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Ja Aleksander miałem 9 m-cy, gdy straciłem ojca. Moja mama opowiadała po wojnie, że tata zginął w Konarach k/Łęczycy i o śmierci ojca dowiedziała się od naocznego świadka. Moje zainteresowanie, gdzie jest pochowany ojciec, zaczęło się od przeczytania książki 'Udział społeczeństwa Ziemi Kaliskiej w wojnie obronnej 1939 roku' Na str. 323, Załącznik VI jest wykaz żołnierzy poległych z 60 p.p. i jest tam nazwisko mojego ojca: Józef Paszek, miejsce i data śmierci. W 1980 r. pierwszy raz udałem się z moją rodziną do Łęczycy na cmentarz wojskowy. Na cmentarzu zostałem poinformowany, że takich cmentarzy z mogiłami poległych żołnierzy jest w pobliskich miejscowościach więcej. Udałem się do Tumu, a następnie do Solcy Wielkiej. Na cmentarzu w Solcy Wielkiej od miejscowych mieszkańców, którzy pamiętali te wydarzenia, dowiedziałem się, że wszystkich poległych żołnierzy z okolicznych miejscowości, w tym z Solcy Małej i Konar, pochowano na tym cmentarzu. W każdym roku odwiedzam z rodzina ten cmentarz i wierzę, że tu spoczywa mój ojciec." (List 2012).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 370 (dalej: KPŻP).

Redakcja Portalu, List Aleksandra Paszka, syna Józefa, z 15. 01. 2012 r. (dalej: List 2012).

Uwagi: 1) W źródłach figuruje również PASZAK Józef, strz. 60 pp 25 DP, poległy 11 września 1939 r. w Solcy Małej, pochowany w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Solcy Wielkiej; jego tożsamość z zaginionym Józefem PASZKIEM podważa jednak niezgodna data urodzenia;
Przypisy: [1] a) 14 marca 1910 (źródło: List 2012); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) 60 pp (źródło: List 2012); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2012-06-17 11:47:16 przez AleksanderPaszek | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Józef Paszek (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze