Karta poległego

Nazwisko: PARLIŃSKI
Imię #1: Marian
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Władysława
Nazwisko rodowe matki: Radwańska
Data urodzenia: 14 lipiec 1911
Miejsce urodzenia: Gniezno
Rodzeństwo: Adam (lekarz), Włodzimierz (ekonomista), Maria (administracja, księgowość), Kazimierz (fryzjer), Stanisław
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 7 baon strz.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III plutonu 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 7 baon strz.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III plutonu 1 kompanii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, zakwalifikowany pośmiertnie przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 7 baonem strz., m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Gostków [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ 12 września w godzinach rannych w zwycięskim natarciu 7 batalionu strzelców i 3 baterii 67 dywizjonu artylerii lekkiej, działających w ramach grupy Operacyjnej Kawalerii, na Białą Górę (Bauer, Polak 1982).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna [2]
Lokalizacja grobu: mogiła nr 552
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: "Ukochany, najważniejszy brat mojej Mamy, Marii. Dwa dni temu minęła 30. rocznica Jej śmierci. Dla Ciebie, Mamo, znalazłam tę stronę i uzupełniłam. Wiem, jak ważny był Maryś i jakim człowiekiem był. Spoczywajcie w pokoju!" (Małgorzata Lüer, dn. 24 VI 2018 r.).
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Nikt nie szukał. Ukłon w stronę rodzinnych kronikarzy..." (Małgorzata Lüer).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 51 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii "Poznań" poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 152 - poz. 334 (dalej: Wykaz 2009).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 324 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 108, Aneks 1 - s. 158, Aneks 2 - s. 164, Aneks 4 - s. 179, indeks nazwisk - s. 204 (dalej: Głowacki 1969).

Archiwum rodzinne (Jacek Parliński).

Tradycja rodzinna (Małgorzata Lüer, siostrzenica pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Gostków (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) Biała Góra k. Łęczycy (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 164); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982);
[2] a) Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) Solca Wielka, kwatera wojenna (źródło: Głowacki 1969, Aneks 2 - s. 164); c) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2018-06-28 01:27:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Marian Parliński upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 8 września 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Marian Parliński (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze