Karta weterana

Nazwisko: OSTROWSKI
Imię #1: Edward
Imię #2: Marceli
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 18 luty 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: Inne jednostki 25 DP
Funkcja na 1 września 1939: szef sztabu 25 DP
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 08905), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych - 3x, Złoty Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 18 II 1897. Ukończył szkołę średnią. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 6 pp Leg. Po wojnie zweryfikowany przez MSWoj. w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 6 pp Leg. w Wilnie. Awansowany do stopnia kpt. 1 VII 1923. W 1924 był oficerem- instruktorem w PKU w Płocku, potem przeniesiony do 32 pp w Modlinie na stanowisko d-cy kompanii. W latach 1930-1932 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Awansowany do stopnia mjr sł. st. 1 I 1932. Po ukończeniu WSWoj. odbywał praktyki sztabowe, potem przeniesiony do 25 DP w Kaliszu na stanowisko szefa sztabu 25 DP. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku szefa sztabu 25 DP. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 25 DP. Walczył m. in. nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych, a po przebiciu się do Warszawy bierze udział w jej obronie. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po uwolnieniu z niewoli w 1945 powrócił do kraju.
Dalsze losy n/n
Odznaczony: VM kl. 5 nr 08905, KN, KW 3x, ZKZ
Roczniki oficerskie 1924,1928,1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50 – lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
P. Bauer-B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1939.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=570
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 477.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-01-06 06:27:25 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze