Karta poległego

Nazwisko: OSTROWSKI
Imię #1: Adam
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Ludomir
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki: Wrzosek
Data urodzenia: 10 maj 1919
Miejsce urodzenia: Warszawa
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: student
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: -

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł. [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 20 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Warszawa na Burakowie [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Adam Ostrowski urodził się 10 maja 1919 r. w Warszawie jako syn Ludomira Ostrowskiego i Heleny z Wrzosków. W 1937 r. ukończył Gimnazjum Państwowe im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku (tzw. "Małachowiankę"), po czym rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Poznaniu. Zginął w czasie bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939 r.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 39 (dalej: KPŻP).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, Aneks 2 - s. 181 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Jelec A., Polegli na polu chwały. Żołnierze płoccy polegli w drugiej wojnie światowej, Płock 2000, s. 47 (dalej: Jelec 2000).

Krajewski M., Płock w okresie okupacji 1939-1945, Płock - Włocławek 2001, s. 410, 411, Aneks nr 6 (dalej: Krajewski 2001).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 14 p. uł. (źródło: KPŻP; Rozdżestwieński 2008; Jelec 2000); b) 15 p. uł. - jako ochotnik (źródło: Krajewski 2001);
[2] a) 20 września 1939 (źródło: Rozdżestwieński 2008); b) 22 września 1939 (źródło: Krajewski 2001); c) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) Warszawa na Burakowie (źródło: KPŻP); b) Buraków (źródło: Rozdżestwieński 2008);
Ostatnie zmiany: 2014-01-04 21:13:27 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze