Karta poległego

Nazwisko: OSSOWIDZKI
Imię #1: Kazimierz
Imię #2: Maksymilian
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Kutzner
Data urodzenia: 2 styczeń 1915
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 1 plutonu w szwadronie marszowym
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Dowódca 1 plutonu w szwadronie marszowym
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Górki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Granica, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 39 (dalej: KPŻP).

Straty korpusu oficerskiego 1939-1945,Londyn 1996, s. 302.

Roman Abraham – „Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury”. Warszawa 1969, s.364 - Spis żołnierzy 17 pułku ułanów poległych pod Leśniczówką Dembowskie i Górkami w dniach 14 - 17 września 1939r. Pochowani na Cmentarzu Wojennym w Granicy (dalej: Wspomnienia).
Uwagi: Istnieją rozbieżności co do miejsca śmierci: KPŻP podaje Górki a Wspomnienia: Leśniczówka Dembowskie.

W KPŻP występuje pisownia nazwiska - Osowicki.
Ostatnie zmiany: 2012-05-27 17:06:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze