Karta weterana

Nazwisko: OSIECKI
Imię #1: Stanisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 27 styczeń 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: Sztab Armii Poznań
Funkcja na 1 września 1939: oficer etapów Armii Poznań
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci: w Stanach Zjednoczonych
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 27 I 1905. Ukończył gimnazjum. W okresie 1927-1928 w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, gdzie odbywał przeszkolenie unitarne, następnie w latach 1928-1930 w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Promowany na stopień ppor. sł. st. art. 15 VIII 1930 z przydziałem do 8 pal w Płocku na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1933. W latach 1936-1938 słuchacz Wyższej szkoły Intendentury przy WSWoj. w Warszawie. Awansowany do stopnia kpt. dypl. int. 19 III 1939. Następnie na stanowisku referenta w Referacie Budżetowo-Rachunkowym w Szefostwie Intendentury DOK VII w Poznaniu.
W kampanii wrześniowej 1939 oficer etapów Armii „Poznań”. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym Armii „Poznań”. Uczestnik obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 pozostał na Zachodzie. Początkowo w Wlk. Brytanii, potem wyjechał i osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł.
J. Łukasiak. Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939. Pruszków 2000;
Rocznik oficerski 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 3 z 14 III 1933;
W. Chocianowicz. W 50-lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 463 (dalej: Bauer).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 345 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Bauer i Bauer: rodzaj broni lub służby - intendentura; stopień wojskowy - kpt. dypl.
Ostatnie zmiany: 2012-02-18 07:34:35 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze