Karta poległego

Nazwisko: OLESZEK
Imię #1: Marian
Imię #2: Franciszek
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 12 lipiec 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Obrona Narodowa
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: baon ON Oborniki [1]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 2 kompanii ON "Rogoźno"
Przydział po 1 września 1939: baon ON "Oborniki"
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 kompanii ON "Rogoźno"
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z baonem ON "Oborniki", m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Uderz
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: W świetle relacji ppor. rez. Tadeusza Pietza, adiutanta baonu ON "Oborniki", poległ w wyniku ostrzału pozycji dowodzonej kompanii przez lotnictwo niemieckie: "W dniu 17.IX.39 Batalion otrzymuje zadanie zajęcia stanowisk osłonowych w laskach Uderz-Mały w rejonie Iłowa, gdzie po spełnieniu zadania miał się wycofać na Sochaczew. Do wyznaczonych stanowisk dotarła Komp. 2-ga i część Komp. 3-ciej. Reszta, na skutek silnych przeszkód lotniczych, do wyznaczonych stanowisk nie dotarła. Silne i całodzienne bombardowanie przez lotnictwo npla wytworzyło kompletną dezorientację i rozbicie wszystkich oddziałów znajdujących się w rejonie Iłowa. Na odcinku 2-giej Komp. ginie jej d-ca, kpt. OLESZEK - od broni pokładowej" (IPMS, sygn. B.I.34/G/6).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 32 (dalej: KPŻP).

Böhm T., Bataliony Obrony Narodowej w Wielkopolsce w latach 1936-1939 i ich rola w kampanii wrześniowej, Poznań 1996, Aneks XIII - s. 181 (dalej: Böhm 1996).

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Relacje z Kampanii 1939 roku, sygn. B.I.34/G, Wielkopolska Brygada Obrony Narodowej, poz. 6, ppor. rez. Tadeusz Pietz, Baon ON Oborniki, 8 XII 1945, s. 1-2/55-56 (maszynopis) (dalej: IPMS, sygn. B.I.34/G/6).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) baon ON "Oborniki" (źródło: Böhm 1996; B.I.34/G/6); b) 2 komp. ON (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2017-01-07 14:09:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze