Karta weterana

Nazwisko: OLEARNIK
Imię #1: Michał
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: podoficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: szef szwadronu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: szef 2 szwadronu
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: szef 2 szwadronu
Przebieg służby wojskowej: # 28 I 1939 - po ukończeniu III kursu doskonalącego dla plutonowych zawodowych kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu przydzielony do 4 szwadronu 14 p. uł.;
Odznaczenia: Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł.
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 111, 123, 130, Aneks 1 - s. 172, Aneks 4 - s. 185.

Rozkazy dzienne 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, nr 23 z 28 I 1939 r.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2017-03-13 23:25:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Plut. Michał Olearnik odnotowany w Rozkazie dziennym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich nr 23 z dn. 28 stycznia 1939 r. (dok. udostępnił: Krzysztof Gożdzik).

Komentarze