Karta poległego

Nazwisko: NOWICKI
Imię #1: Norbert
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 maj 1917
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I plutonu 3 kompanii w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 69 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I plutonu 3 kompanii w I batalionie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, zakwalifikowany pośmiertnie przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 69 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łęczyca
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w trakcie natarcia 69 pułku piechoty na Łęczycę. Jak wspominał por. Stefan Kępa, dowódca 4 kompanii II batalionu 69 pp: "W dniu 9 września rano, na rozkaz dowódcy batalionu mjr. Chudzikiewicza, przeprowadziłem najpierw plutonem, a później kompanią, rozpoznanie przez walkę na Łęczycę. Straty były bardzo duże. Wieczorem z pozostałymi przy życiu żołnierzami mojej kompanii i plutonem ppor. Nowickiego z 3 kompanii brałem udział w natarciu 69 pp na Łęczycę. W natarciu tym w opłotkach pod Łęczycą zostałem zraniony odłamkiem granatu ręcznego. Zginął tu także dowódca przydzielonego plutonu ppor. Nowicki" (cyt. za: Bauer, Polak 1982, s. 263).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 30
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 24.

Wykaz żołnierzy Armii "Poznań" poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 152 - poz. 319.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 263, 473 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 38, 125, Aneks 1 - s. 147, Aneks 2 - s. 164, Aneks 4 - s. 179, indeks nazwisk - s. 203.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2021-07-11 01:50:51 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Norbert Nowicki upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 8 września 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Komentarze