Karta poległego

Nazwisko: NOWICKI
Imię #1: Norbert
Imię #2: Józef
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 maj 1917
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 1 plutonu w 3 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łęczyca
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 30
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 24.

Bauer P., Polak B. - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s. 263 (dalej: Bauer P., Polak B.).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 147, Aneks 2 - s. 164, Aneks 4 - s. 179 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych, http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/11150/. Cmentarz rzymskokatolicki w Łęczycy, ulica Kaliska. Kwatera wojenna z 1939r.

Bauer P., Polak B.: " W natarciu na Łęczycę poległo wielu żołnierzy – ustalenie dokładnych strat jest już dzisiaj niemożliwe. Znane są tylko nieliczne nazwiska poległych, m.in. dowódcy 1 plutonu 3 kompanii ppor. Norberta Nowickiego.”

Bauer P., Polak B.: Wspomina por. Kępa - „ W dniu 9 września rano, na rozkaz dowódcy batalionu mjr. Chudzikiewicza, przeprowadziłem najpierw plutonem, a później kompanią, rozpoznanie przez walkę na Łęczycę. Straty były bardzo duże. Wieczorem z pozostałymi przy życiu żołnierzami mojej kompanii i plutonem ppor. Nowickiego z 3 kompanii brałem udział w natarciu 69 pp na Łęczyce. [….]. Zginął tu także dowódca przydzielonego plutonu ppor. Nowicki.”
Ostatnie zmiany: 2012-05-20 16:22:47 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Norbert Nowicki  – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze