Karta poległego

Nazwisko: NOWAK
Imię #1: Wiktor
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Michał (1884-1969)
Imię matki: Józefa (1886-1973)
Nazwisko rodowe matki: Woś
Data urodzenia: 27 wrzesień 1915 [1]
Miejsce urodzenia: Wioska, pow. Wolsztyn [ob. pow. Grodzisk Wlkp.]
Rodzeństwo: Franciszek (1912-1992), Jan (1913-1975), Stanisław (1917-1972), Władysława (1920-1985), Czesław (1921-2008), Jadwiga (1923-2001), Tekla (1925-1994), Kazimierz (1927-1988)
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Wioska
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: robotnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 55 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Szwarocin
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie (data śmierci: 16 września 1939)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Wiktor Nowak urodził się 27 września 1915 roku w Wiosce w powiecie Wolsztyn jako syn Michała, zatrudnionego na kolei jako dróżnik w Ruchocicach, około 8 km od Wioski, i Józefy z Wosiów, zajmującej się wychowywaniem dziewięciorga dzieci, prowadzeniem domu i niewielkiego gospodarstwa. Pracował jako robotnik. W kampanii 1939 roku wziął udział jako żołnierz 55 pułku piechoty ze składu 14 Dywizji Piechoty armii "Poznań". Poległ 19 września w Szwarocinie w gminie Rybno.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Elżbieta Czerwińska: "Rodzice Wiktora byli w posiadaniu urzędowego pisma, zawiadamiającego, że Wiktor zginął w bitwie w Szwarocinie, między Kutnem a Łowiczem. Po wojnie, a nawet później, nie mieli możliwości, aby wyruszyć na poszukiwanie grobu. Listy do PCK i ZBOWiD-u z prośbą o pomoc w poszukiwaniach, niestety, nie przyniosły żadnych pozytywnych efektów. Około 1976 r. została podjęta pierwsza próba znalezienia grobu. Mieliśmy samochód, a więc wydawało się, że nie będzie to takie trudne. Jednak po dotarciu w tamte rejony okazało się, że cmentarzy z żołnierzami poległymi we wrześniu 1939 r. jest wiele i pomimo, że objechaliśmy wiele okolicznych wsi, nie udało nam się osiągnąć celu poszukiwań. Następnego roku ponowiliśmy próbę, zdobyliśmy więcej informacji co do rejonu poszukiwań i udaliśmy się w tamte strony. Wypytywaliśmy żyjących jeszcze w tym czasie mieszkańców okolicznych wsi o jakieś informacje na temat walk i pochowanych żołnierzy. Zostaliśmy skierowani na cmentarz w Rybnie. Pomimo tego, że na tabliczkach nagrobnych w większości było napisane »Nieznany Żołnierz«, wierzyliśmy, że tutaj spoczywa Wiktor. Następny wyjazd miał miejsce około 1988 r. i jakież było nasze zdziwienie, gdy na cmentarnych krzyżach ujrzeliśmy nazwiska poległych żołnierzy, a wśród nich także nazwisko Wiktora. Co kilka lat odwiedzamy miejsce spoczynku Wiktora z poczuciem, że nie jest już bezimienny i ma swój grób. Od wielu lat nikt z Jego rodzeństwa już nie żyje, ale pamięć o Nim pozostała w następnym pokoleniu".
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 22 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Elżbieta Czerwińska).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 27 września 1915 (źródło: archiwum rodzinne); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2018-09-17 21:54:19 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Strz. Wiktor Nowak upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednym z grobów kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie. Stan z dn. 2 czerwca 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Wiktor Nowak (trzeci z prawej w tylnym rzędzie) podczas uroczystości rodzinnych z okazji 25-lecia ślubu rodziców, 1936 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Dokument urodzenia Wiktora Nowaka wystawiony 14 lipca 1930 r. przez Urząd Stanu Cywilnego w Jabłonna, pow. Wolsztyn (dok. ze zb. rodzinnych).Dowód osobisty Wiktora Nowaka wydany 27 maja 1936 r. przez Zarząd Gminny w Jabłonnej, pow. Wolsztyn (dok. ze zb. rodzinnych).Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Rybnie - miejsce spoczynku strz. Wiktora Nowaka. Stan z ok. 1979 r. , tj. momentu odnalezienia przez rodzinę pochowanego, kiedy jego mogiła, jak większość pozostałych, była oznaczona tabliczką epitafijną z inskrypcją "Nieznany Żołnierz" (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Wiktor Nowak upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie. Stan z ok. 1988 r., tj. z czasu kolejnej wizyty członków rodziny pochowanego (fot. ze zb. rodzinnych).Siostrzenice strz. Wiktora Nowaka przy jego mogile w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Rybnie, 2002 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Strz. Wiktor Nowak na portrecie z pokoju rodziców (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze