Karta weterana

Nazwisko: NOWAK
Imię #1: Leon
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: do 4 IX 1939r. oficer ogniowy 6 baterii
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: od 4 IX 1939r. - 68 pp
Funkcja po 1 września 1939: Głowacki 1969: od 4 IX 1939r. dowódca artylerii piechoty
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 47, Aneks 1 - s. 144, 153, Aneks 4 - s. 177, s. 203 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969: " 10 IX 1939r. ranny pod Małachowicami."

Głowacki, s. 47: " Nie zważając na położenie sąsiadów dowódca 3 batalionu 68 pp wykonywał swe zadanie zgodnie z zasadami pościgu. Nie pomógł Niemcom ogień artylerii, skoncentrowany w ciągu 15 minut na stanowiska ogniowe plutonu artylerii 68 pp w Małachowicach. Pluton poniósł wprawdzie dotkliwe straty, gdyż ciężko ranni zostali: dowódca plutonu - ppor. Leon Nowak, zastępca dowódcy plutonu - ppor.rez. mgr Bronisław Wolek (zmarł z ran w szpitalu w Kutnie w połowie października 1939r.) oraz kilkunastu strzelców.
Ciężko ranni, którzy nie mogli odczołgać się od palących domów, spłonęli żywcem (st. strz. Stanisław Bartkowiak i strz. Józef Kuberacki)."
Ostatnie zmiany: 2012-06-15 06:02:04 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze