Karta weterana

Nazwisko: NOWAK
Imię #1: Kazimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Musiał
Data urodzenia: 26 luty 1909
Miejsce urodzenia: Zielińsk, gm. Osięciny
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Janina z d. Szałek (15 V 1919 - 18 VI 1968) - poślubiona w 1938 r.
Dzieci:
Ostatni adres: Święte, pow. Nieszawa
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: rolnik
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: właściciel gospodarstwa rolnego

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: w kompanii strzeleckiej
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: w kompanii strzeleckiej
Przebieg służby wojskowej: # od VIII 1931 - w 14 pułku piechoty we Włocławku, po czym po półrocznym szkoleniu przeniesiony do 2 kompanii granicznej "Szrubiszki" w batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza "Niemenczyn" (zasadnicza służba wojskowa);
# IX 1933 - przeniesiony do rezerwy;
# przed 1 IX 1939 - zmobilizowany we Włocławku do 14 pp;
Odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 (uchwała Rady Państwa z 5 III 1976 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą (rej. Piątku, Soboty i Łowicza); ok. 18 IX - ranny i wzięty do niewoli niemieckiej; od 19 IX - leczony w szpitalu jenieckim zorganizowanym w gmachu Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (Feldlazaretts 2/532); 11 X 1939 - zwolniony do domu;
Data śmierci: 6 marzec 1977
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku: Chlewiska (pow. inowrocławski), cmentarz parafialny, grób rodzinny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tablica epitafijna grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach
Życiorys: Kazimierz Nowak urodził się 26 lutego 1909 roku w Zielińsku w gminie Osięciny jako syn Piotra i Józefy z Musiałów. W roku 1931 został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po półrocznym szkoleniu w 14 pułku piechoty we Włocławku otrzymał przydział do Korpusu Ochrony Pogranicza, służąc w 2 kompanii granicznej "Szrubiszki" batalionu "Niemenczyn". W 1933 roku został przeniesiony do rezerwy. W roku 1938 zawarł związek małżeński z Janiną z Szałków, po czym przeprowadził się do żony do miejscowości Święte w powiecie Nieszawa, gdzie wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Zmobilizowany we Włocławku do kompanii strzeleckiej 14 pułku piechoty, we wrześniu 1939 r. w szeregach tego oddziału wziął m.in. udział w bitwie nad Bzurą, walcząc w rejonie Piątku, Soboty i Łowicza. Ranny około 18 września, został wzięty do niewoli niemieckiej. Od 19 września przebywał w polowym szpitalu jenieckim zorganizowanym w gmachu Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (Feldlazaretts 2/532). 11 października 1939 został zwolniony do domu. Zmarł 6 marca 1977 roku w Inowrocławiu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja / badania własne (Tomasz Nowak, wnuk weterana).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2021-07-06 22:43:49 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kazimierz Nowak (fot. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Nowak (pierwszy z lewej w górnym rzędzie) w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 2 kompanii granicznej "Szrubiszki" batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza "Niemenczyn", 1932-1933 (fot. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie o służbie wojskowej Kazimierza Nowaka wydane w 1973 r. przez Powiatowy Sztab Wojskowy we Włocławku (dok. ze zb. rodzinnych).Odpis zaświadczenia z 11 października 1939 r. o zwolnieniu Kazimierza Nowaka ze szpitala jenieckiego zorganizowanego w gmachu Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (dok. ze zb. rodzinnych).Tłumaczenie z niemieckiego odpisu zaświadczenia z 11 października 1939 r. o zwolnieniu Kazimierza Nowaka ze szpitala jenieckiego zorganizowanego w gmachu Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie (dok. ze zb. rodzinnych).Kazimierz Nowak upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Chlewiskach. Stan z dn. 15 maja 2021 r. (fot. Tomasz Nowak).

Komentarze