Karta weterana

Nazwisko: NOWAK
Imię #1: Bronisław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: brak
Imię matki: Rozalia
Nazwisko rodowe matki: Nowak
Data urodzenia: 6 październik 1916
Miejsce urodzenia: Czartki k. Chwałkowa
Rodzeństwo: brak danych
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Maria Nowak (z d. Niciecka)
Dzieci: Barbara, Czesława, Urszula, Hieronim
Ostatni adres: Środa Wielkopolska, ul. Piotra Wawrzyniaka 5 A
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: robotnik rolny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: szeregowy 3 kompanii strzeleckiej w I batalionie
Przydział po 1 września 1939: 68 pp
Funkcja po 1 września 1939: szeregowy 3 kompani strzeleckiej w I batalionie
Przebieg służby wojskowej: # od III 1939 - w 68 pułku piechoty we Wrześni (zasadnicza służba wojskowa);
Odznaczenia: brak
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp, od Wrześni przez bitwę nad Bzurą po obronę Modlina; ranny w rękę; 30 IX - wzięty do niewoli niemieckiej
Data śmierci: 8 czerwiec 1993
Miejsce śmierci: Środa Wielkopolska
Obecne miejsce spoczynku: Środa Wielkopolska, cmentarz parafialny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Bronisław Nowak urodził się 6 października 1916 roku w miejscowości Czartki koło Chwałkowa w powiecie Środa w województwie poznańskim. Ukończył szkołę powszechną w Pigłowicach, a następnie pracował w majątku w Chwałkowie. W marcu 1939 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 68 pułku piechoty we Wrześni, w szeregach którego wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Jako szeregowy 3 kompanii strzeleckiej w I batalionie walczył m.in. w Bitwie nad Bzurą i obronie Modlina, odnosząc ranę ręki. Po kapitulacji został wzięty do niewoli niemieckiej i osadzony w obozie jenieckim w Soldau (Działdowo), a następnie prawdopodobnie w Stalagu I A Stablack (Kamińsk, Stabławki). Po zwolnieniu wrócił do Chwałkowa, gdzie pracował do końca wojny. Po reformie rolnej w 1946 roku otrzymał ziemię, po czym pracował we własnym gospodarstwie. Sprzedawszy ziemię w roku 1968, przeprowadził się do Środy Wielkopolskiej, gdzie do emerytury był zatrudniony w ZM. Był członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Środzie Wielkopolskiej (legitymacja numer 0803614 wydana 28 stycznia 1988 roku). Zmarł 8 czerwca 1998 roku w Środzie Wielkopolskiej.
Wspomnienia / relacje: "W swoich wspomnieniach opowiadał, że zbiegł z niewoli z Jasiem, swoim kolegą z tej samej miejscowości, jednak w życiorysie napisanym do ZBoWiD pisze, że został zwolniony z niewoli. Był ranny w przedramię lewej ręki. Osobiście widziałem bliznę po kuli. Innych wspomnień brak" (Albin Margas, wnuk weterana).
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne (kopie dokumentów z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie) / rodzinna tradycja / badania własne (Albin Margas, wnuk weterana).

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Archiwalia - Deutsches Rotes Kreuz. Präsidium, sygn. 884, Stalag I A Polen alphabet Liste von Kgf. ohne Einsatzraum, k. 233.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2020-03-28 21:33:02 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Albin Margas (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze