Karta poległego

Nazwisko: NITSCHE
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 marzec 1909
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Kościan
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 14 DP
Jednostka: 55 pp
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu artylerii piechoty
Przydział po 1 września 1939: 55 pp
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu artylerii piechoty
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Konstantynów, gm. Rybno, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ podczas nocnego natarcia III batalionu 55 pp na pozycje niemieckie w rejonie Konstantynów - Bronisławy. "Około północy pluton zwiadowców konnych osiągnął dwór Szwarocin. III batalion posuwając się po nakazanej osi marszu już po północy 16 września w rejonie Konstantynów - Bronisławy wszedł niespodziewanie w kontakt ogniowy z nieprzyjacielem rozwijając z marszu natarcie na Bronisławy. Stoczono walkę, miejscowości tej jednak nie udało się opanować. Straty w zabitych, rannych i zaginionych wynosiły blisko 60% stanu osobowego. Poległ trzeci już z kolei dowódca 8 kompanii por. Edward Adamski, dowódca 3 plutonu tej kompanii ppor. Feliks Orlicki, zastępca dowódcy plutonu artylerii piechoty ppor. Józef Nitsche, szef III batalionu st. sierż. Józef Jessa, szef 9 kompanii plut. Antoni Michalski oraz wielu podoficerów i strzelców. Ciężko ranny został dowódca batalionu ppłk Roman Jabłoński (zmarł 29 września w szpitalu w Giżycach)" (Bauer, Polak 1979, s. 121).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Konstantynów, pole Jana Tomaszewskiego
Data ekshumacji: 16 grudzień 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Rybno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: grób nr 91
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na grobie w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Rybnie.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 16.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 7070, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie gminy Rybno, [1946] (rękopis), poz. 91.

Urząd Gminy Rybno, Wykaz poległych w czasie działań wojennych w roku 1939 na terenie Gminy Rybno, [b.r.w.] (maszynopis), poz. 91.

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 290.

Bauer P., Polak B., 55 Poznański Pułk Piechoty w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku, Leszno 1979, s. 121, 147.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 466.

Odrowąż-Zawadzki Z. L. S., Dzieje 14. Dywizji Piechoty (Poznańskiej), Gdańsk 2003, s. 56, 160.
Uwagi: 1) Kryska-Karski 1996 - data urodzenia: 04. 03. 1909 r.; miejsce śmierci: kolonia Bronisławy; 2) Odrowąż-Zawadzki 2003, s. 56 - data śmierci: 15. 09. 1939 r.; miejsce śmierci: Bronisławy;
Ostatnie zmiany: 2010-12-27 00:52:20 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Feliks Borgulski (Brogulski), upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na kwaterze wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Rybnie. Stan z 2005r.

Komentarze