Karta poległego

Nazwisko: NITECKI
Imię #1: Roman
Imię #2: Wiktor
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 23 marzec 1913 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca plutonu

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu w 1 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu w 1 szwadronie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 17 p. uł., m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w czasie natarcia na wieś Walewice: "Kiedy zaczynało dnieć, stawy rybne pozostały za nami. Teren równy, tylko parę kępek zarośli. Z Walewic niemieckie karabiny maszynowe sieką bez przerwy. Podchodzimy skokami i rzucamy granaty. Dowódca 1 plutonu, por. Józef Madaliński, podrywając swój pluton do skoku, dostaje postrzał w szczękę i pada na ziemię. Ogień nieprzyjaciela wzmaga się, widoczność coraz lepsza. Dowódca 2 plutonu, ppor. Roman Nitecki, dostaje serię z pistoletu maszynowego w głowę i piersi i pada martwy. Jego pluton obejmuje wachm. Walczak i nacieramy dalej. Wdzieramy się do wsi. W ostatnim już skoku dowódca 3 plutonu, ppor. Henryk Siudziński, dostaje postrzał w okolice serca i ginie na miejscu. Równocześnie z 1 szwadronem plutony czwartego szwadronu, prowadzone przez por. Stefana Stankiewicza, wdzierają się od tyłu do dworu Walewice. Zadanie wykonane" (cyt. za: Abraham 1969, s. 94).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy [2]
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica nagrobna mogiły indywidualnej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska; 2) Zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 16 (dalej: KPŻP).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 290 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 186 - poz. 131 (dalej: Lista 2009).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1969, s. 94, 363 - poz. 53 (dalej: Abraham 1969).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988, Aneks nr 4 - s. 56, Aneks nr 7 - s. 63 (dalej: Knoll, Matuszewski 1988).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 293, 488 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Bauer P., 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego, Pruszków 1994 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 30], s. 33, 44 (dalej: Bauer 1994).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 23 marca 1913 (źródło: KPŻP); b) 24 marca 1913 (źródło: Lista 2009); c) brak danych (źródło: Kryska-Karski 1996; Abraham 1969; Knoll, Matuszewski 1988; Bauer, Polak 1982; Bauer 1994);
[2] a) 1-MI Warszawa, Żoliborz, ul. Powązkowska (źródło: KPŻP); b) Bielawy, kwatera wojenna, mogiła nr 17 (źródło: Lista 2009); c) brak danych (źródło: Kryska-Karski 1996; Abraham 1969; Knoll, Matuszewski 1988; Bauer, Polak 1982; Bauer 1994);
Ostatnie zmiany: 2016-01-05 23:06:37 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Roman Wiktor Nitecki upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29. 09. 2012r. (fot. Błażej Kucharski).
Mogiła indywidualna na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska - miejsce spoczynku ppor. Romana Niteckiego. Stan z dn. 02. 01. 2016 r. (fot. Krzysztof Gożdzik).Mogiła indywidualna na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska - miejsce spoczynku ppor. Romana Niteckiego. Stan z dn. 02. 01. 2016 r. (fot. Krzysztof Gożdzik).Ppor. Roman Nitecki upamiętniony na tablicy nagrobnej mogiły indywidualnej na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska. Stan z dn. 02. 01. 2016 r.

Komentarze