Karta poległego

Nazwisko: NIEWĘGŁOWSKI
Imię #1: Cezary
Imię #2: Henryk [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 22 sierpień 1893 [2]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Halina Niewęgłowska (z d. Szartowska, córka Stanisława Szartowskiego, właściciela Białogona k. Kielc)
Dzieci: bezdzietny
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

mjr dypl. [3]
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: GO Piotrków [4]
Funkcja na 1 września 1939: I oficer informacyjny w Dowództwie GO
Przydział po 1 września 1939: GO "Piotrków"
Funkcja po 1 września 1939: I oficer informacyjny w Dowództwie GO
Przebieg służby wojskowej: # przed 1918 - w armii rosyjskiej;
# od XI 1918 - w Wojsku Polskim, następnie na wojnie polsko-bolszewickiej (na stanowiskach Referenta Inspektoratu Armii, oficera łączności, dowódcy oddziału sztabu dyonu artylerii, oficera baterii artylerii);
# okres międzywojenny - na różnych stanowiskach, m.in. oficera i dowódcy baterii artylerii, adiutanta pułku artylerii polowej, dowódcy baterii szkolnej, referenta Oddziału II Sztabu Generalnego, kierownika samodzielnego referatu Oddziału II Sztabu Generalnego, pomocnika attaché wojskowego w Paryżu;
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. art. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 376.) i przydziałem do 2 pułku artylerii polowej w Kielcach;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. art. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 396.) i przydziałem, jako oficer nadetatowy 2 pułku artylerii polowej w Kielcach, do Obozu Szkolnego Artylerii w Toruniu;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. art. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 215.) i przydziałem, jako oficer nadetatowy 2 pułku artylerii polowej w Kielcach, do Obozu Szkolnego Artylerii w Toruniu;
# 1925-1927 - w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie (VII promocja);
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. SG sł. st. art. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 80.), pozostając jako oficer 2 pap na ewidencji kadry oficerów artylerii z równoczesnym oddelegowaniem do służby Oddziale II Sztabu Generalnego;
# 1929 - odnotowany w stopniu kpt. dypl. sł. st. art. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 73.) i przydziałem do kadry oficerów artylerii;
# z dniem 1 I 1930 r. - awansowany na stopień mjr. dypl. sł. st. art.;
# 1931-1932 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. art. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 19.) i przydziałem do Oddziału II Sztabu Głównego;
# 1935 - IV 1938 - na stanowisku attaché wojskowego w Rzymie;
Odznaczenia: Medal Międzysojuszniczy (Médaille Interalliée), Krzyż Walecznych (trzykrotnie), Srebrny Krzyż Zasługi, Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (29 IX 1939, pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z GO "Piotrków"
Data śmierci: 7 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Osuchów [5]
Przyczyna śmierci: inna
Okoliczności śmierci: Wysłany przez gen. Wiktora Thommée, dowódcę GO "Piotrków", do sztabu armii "Łódź" w Julianowie, w drodze powrotnej popełnił samobójstwo (Bielski 1991, s. 400). Przyczyny swojego wyboru wyjaśnił w liście pożegnalnym: "Ja mjr dypl. Cezary Niewęgłowski, odbieram sobie życie dziś dnia 7 IX 1939. Byłem żołnierzem z zamiłowania, nie dla kawałka chleba, byłem patriotą, może gwałtownym w swej ambicji, ale szczerym. Wierzyłem w swych wodzów, ale głęboko się zawiodłem. Przegranie wojny w pięć dni przez państwo o 34 mln ludzi - to klęska nie wojenna, lecz moralna. [...] Obecna klęska wykazała naszą nieudolność organizacyjną, brak przewidywania, a przy tym pyszałkowatość i bezdenną pewność siebie u różnych »wielkich« ludzi. To mnie załamało, gdyż ten zamęt i chaos, jaki zapanował, sprowadza na nas upokorzenia nie do zniesienia. Przez te kilka dni byłem na froncie świadkiem bohaterstwa i waleczności naszego żołnierza i nieudolności dowódców. Czy znowu mamy prosić francuskich dowódców batalionów, żeby nas uczyli dowodzenia?" (cyt. za Stawecki, 1997, s. 192).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Osuchów, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Osuchowie (data śmierci błędnie: 11 września 1939)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 15 (dalej: KPŻP).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 199 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 717, 820, 1525 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 640, 743, 1385 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 434, 459 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa [oficerów artylerji], "Przegląd Artyleryjski", R. 7, 1929, t. IX, nr 1, s. 66 (dalej: Lista starszeństwa 1929).

Lista oficerów dyplomowanych (stan z dn. 15.IV.1931 r.), Warszawa 1931, s. 25 (dalej: Lista ofic. dypl. 1931).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 183, 422 (dalej: RO 1932).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Joanna Gierowska-Kałłaur).

Wróblewski J., Armia "Łódź" 1939, Warszawa 1975, s. 178, 387 (dalej: Wróblewski 1975).

Bielski M., Grupa Operacyjna "Piotrków" 1939, Warszawa 1991, s. 171, 346, 400 (dalej: Bielski 1991).

Stawecki P., Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997, s. 29, 83, 192 (dalej: Stawecki 1997).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Henryk (źródło: Lista ofic. dypl. 1931); b) brak danych (źródło: KPŻP; Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1929; RO 1932; Wróblewski 1975; Bielski 1991; Stawecki 1997);
[2] a) 22 sierpnia 1893 (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1928; Lista starszeństwa 1929; Lista ofic. dypl. 1931; RO 1932; Bielski 1991; Stawecki 1997); b) brak danych (źródło: KPŻP; RO 1923; RO 1924; Wróblewski 1975);
[3] a) mjr dypl. (źródło: Wróblewski 1975; Bielski 1991; Stawecki 1997); b) mjr (źródło: KPŻP);
[4] a) GO "Piotrków" (źródło: Wróblewski 1975; Bielski 1991; Stawecki 1997); b) DOK-IV (źródło: KPŻP);
[5] a) Osuchów (źródło: KPŻP); b) błędnie: "w Osadowie" (źródło: Bielski 1991, s. 400);
Ostatnie zmiany: 2023-02-04 20:29:48 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Cezary Niewęgłowski jako major artylerii Wojska Polskiego (fot. ze zb. Joanny Gierowskiej-Kałłaur).

Komentarze