Karta poległego

Nazwisko: NICIEJEWSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko rodowe matki: Pabianiak
Data urodzenia: 15 kwiecień 1913
Miejsce urodzenia: Bębnów
Rodzeństwo: Jan - żołnierz wojny 1920, nie wrócił z pola bitwy, Stanisław, Józef, Jadwiga i Helena
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Bębnów
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strzelec
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: brak danych
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Garnizon pokojowy: Równe. Tuż przed wybuchem wojny przeniesiony wraz z jednostką w okolice Bydgoszczy.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Udział w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Szpital polowy Dobrzelin
Przyczyna śmierci: zmarły z ran
Okoliczności śmierci: Ciężko ranny w prawe ramie i pierś, w wyniku wybuchu bomby. Umiera w szpitalu polowym w Dobrzelinie koło Żychlina
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Dobrzelin koło Żychlina
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Dobrzelin, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: grób zbiorowy nr 6
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom II wojny światowej w parafii Szynkielów.
http://www.szynkielow.amr.pl/artykuly.php?artykul=358.
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje: Do rodziny Niciejewskich nadeszło zawiadomienie podpisane przez kapelana wojskowego, że Antoni Niciejewski zmarł 16.09.1939 w wyniku odniesionych ran i został pochowany na cmentarzu wojennym w Dobrzelinie koło Żychlina. Niestety dokument ten się nie zachował. Po 72 latach od śmierci udało się z pomocą PCK ustalić miejsce pochówku!
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Przesłałem do Biura Informacji i Poszukiwań PCK druk poszukiwawczy osoby zmarłej. Być może uda się odnaleźć dokumenty potwierdzające miejsce pochówku oraz prześledzić szlak bojowy Antoniego. Miejsce pochówku zostało potwierdzone na podstawie informacji otrzymanych z PCK w dniu 16.06.2011 roku.
Źródła: PCK B. Inf. 235349/P
Podstawa L. strat PCK - 20398
Książka Bożeny Rabikowskiej "Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów" str. 79, USC Osjaków, relacje siostrzeńca Antoniego - Józefa Kępy z Bębnowa.
Strona internetowa parafii Szynkielów:
http://www.szynkielow.amr.pl/artykuly.php?artykul=358
Uwagi: Treść pisma otrzymanego z Biura Informacji i Poszukiwań PCK z dnia 16.06.2011:

"W odpowiedzi na zgłoszenie, uprzejmie informujemy, że w imiennej ewidencji strat wojennych prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż - nazwisko NICIEJEWSKI Antoni ur. 15.04.1913r., syn Walentego i Katarzyny zd. Pabianiak - nie figuruje.
Posiadamy natomiast następującą informację:
MIECIEJEWSKI Antoni - bliższych danych personalnych brak, stopień wojskowy: strzelec, data zgonu 16.09.1939r. w m. Dobrzelin; miejsce pochowania: cmentarz w m. Dobrzelin, pow. Kutno, mogiła zbiorowa nr 6.
Podstawa L. strat PCK 20398 Oryginalna kartoteka jeniecka, sporządzona przez Niemiecki Czerwony Krzyż oraz niemieckie władze obozowe, przekazana w lutym 1949r. przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.

Mimo różnicy w brzmieniu nazwiska i braku bliższych danych personalnych przypuszczamy, że powyższa informacja dotyczy poszukiwanego przez Pana krewnego.
W załączeniu kserokopia dokumentu, na podstawie którego sporządzono powyższą informację.

Z-ca KIEROWNIKA
Biura Informacji i Poszukiwań
Anna Biernat"

Informację z PCK pokrywają się z informacjami przekazanymi przez rodzinę poległego żołnierza.

Oryginały dokumentów przekażę rodzinie za pośrednictwem Pani Rabikowskiej.

Serdeczne podziękowania dla pani Bożeny Rabikowskiej za przekazanie posiadanych informacji nt. Antoniego oraz przesłanie egzemplarza autorskiego swojej książki!
Ostatnie zmiany: 2011-06-23 12:08:15 przez Wojtala | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Antoni Niciejewski - pamiątka służby wojskowej 1937 rok
fot. własność Józef KępaKrzyż na bezimiennych mogiłach cmentarza wojennego Dobrzelin.Antoni Niciejewski upamiętniony na tablicy pamęci ofiar II wojny swiatowej w parafii Szynkielów.
fot. http://www.szynkielow.amr.pl/artykuly.php?artykul=358.Kisiążka "Ofiary II wojny światowej w parafii Szynkielów" autor Bożena Rabikowska. Za ogromny wkład pracy związanych z upamiętnieniem ofiar wojen światowych w grudniu 2010 roku pani Bożena Rabikowska uhonorowana została medalem 10-lecia IPN. Fot. http://www.szynkielow.amr.pl/artykuly.php?artykul=358. B. Inf. 235349/PL. strat PCK - 23398. Oryginalna kartoteka jeniecka, sporządzona przez Niemiecki Czerwony Krzyż oraz przez niemieckie władze obozowe, przekazana w lutym 1949r. przez Główną Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.

Komentarze