Karta poległego

Nazwisko: NAWROCKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Wojska saperskie
Stopień:

sap.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 25 bsap. [1]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Adamowa Góra [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ nad Bzurą. Świadkiem jego śmierci był ppor. Baranowski, późniejszy więzień Oflagu VII A Murnau (B.Inf. PCK).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna [3]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 11 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat PCK, sygn. 5371, "Tymczasowa Lista Strat" - spisy poległych, zmarłych i zaginionych w kampanii wrześniowej 1939 r. opracowane w 1942 r. przez Polską Komisję Strat w Oflagu VII-A Murnau; sygn. 14622, Kartoteka zmarłych i poległych w 1939 r. żołnierzy Wojska Polskiego nadesłana w 1947 r. przez Delegaturę PCK w Spenge (dalej: B.Inf. PCK).

Uwagi: Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanego z zaginionym we wrześniu 1939 r. Antonim Nawrockim, ur. 14 maja 1910 r. w Kajewie, pow. Jarocin, synem Michała Nawrockiego i Anny z d. Kleibert, męża Antoniny z d. Matuszczak, ojca Janiny (po mężu Gościńczyk, ur. 12 sierpnia 1939 r.), ostatnio zamieszkałym w Suchorzewie, pow. Jarocin (obecnie pow. pleszewski), zgłoszonym przez wnuczkę Karolinę Piechalak.
Przypisy: [1] a) 25 bsap. (źródło: B.Inf. PCK); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) Adamowa Góra (źródło: KPŻP); b) nad Bzurą (źródło: B.Inf. PCK);
[3] a) Juliopol, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) nieznane (źródło: B.Inf. PCK);
Ostatnie zmiany: 2020-03-22 14:52:19 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Antoni Nawrocki upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 18 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze