Karta poległego

Nazwisko: MYSZKIER [1]
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anastazja
Nazwisko rodowe matki: Nagórska
Data urodzenia: 26 październik 1908 [2]
Miejsce urodzenia: Wysin
Rodzeństwo: Ignacy, Stanisław, Bronisława, Weronika, Zofia
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Zofia Myszkier (z d. Skwierawska)
Dzieci: Zygmunt (ur. 1936), Wanda (ur. 1937)
Ostatni adres: Wysin, pow. Kościerzyna
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: stolarz - kołodziej
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Kościerzyna
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz. [3]
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 65 pp [4]
Funkcja na 1 września 1939: szeregowy w kompanii administracyjnej
Przydział po 1 września 1939: 65 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # do 1932 - w 65 pułku piechoty w Grudziądzu (zasadnicza służba wojskowa);
# 24 VIII 1939 - zmobilizowany przez KRU Kościerzyna do 65 pp;
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa (POS), Odznaka Strzelecka (OS), Odznaka za Celność
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: Głodowo - Chojnice - Nakło - Bydgoszcz - Toruń - Solec Kujawski - Bydgoszcz - Bielice - Nowa Wieś Wielka - Złotniki - Inowrocław - Bąkowo - Bronisław, Dobre - Osięciny - Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin - Sieraków - Holendry Strzeleckie - Długołęka i in. - Kresy B
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Kresy B, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew [obecnie: Kresy Drugie, część wsi Janów]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Według relacji jego szwagra i towarzysza broni, nieżyjącego już Antoniego Pysznika z Chojnic, poległ 18 września 1939 r. podczas zmasowanego ostrzału lotnictwa niemieckiego. Obaj znajdowali się w tym czasie niedaleko siebie. Gdy Antoni oddalił się i po chwili powrócił, to Jan Myszkier już nie żył od licznych ran postrzałowych w okolicach klatki piersiowej.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Kresy B, pole gospodarza Mariana Lachowicza, grób nr 3
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym: depozyt PCK nr 7645: legitymacje członkowskie Stronnictwa Narodowego i Ligi Morskiej i Kolonialnej, poświadczenie złożenia egzaminu czeladniczego, potwierdzenie zgłoszenia przemysłu, karta rzemieślnicza, świadectwo szkolne, notes z własnoręcznymi zapiskami
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: archiwum rodzinne (Tadeusz Myszkier, 83-421 Wysin)
Życiorys: Jan Myszkier urodził się 26 października 1908 roku w Wysinie w powiecie Kościerzyna jako syn Jana i Anastazji z Nagórskich małżonków Myszkierów. Sakrament chrztu św. otrzymał z rąk ks. Jana Wiercińskiego. Miał pięcioro rodzeństwa - trzy siostry i dwóch braci. 30 czerwca 1922 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym szkołę w Wysinie. Następnie podjął naukę zawodu kołodzieja u swego ojca, również Jana. Nauka trwała od 1 października 1923 do 1 października 1926 roku i zakończyła się egzaminem czeladniczym, na którym uzyskał ocenę dobrą. W 1932 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą odbywał w 65 Starogardzkim Pułku Piechoty w Grudziądzu. W 1935 roku pojął za żonę Zofię ze Skwierawskich. Z tego związku w 1936 roku narodził się jego syn Zygmunt, a następnie - w 1937 roku - córka Wanda. Angażując się w życie społeczno-polityczne swojego regionu, został członkiem Stronnictwa Narodowego (Koło w Wysinie) i Ligi Morskiej i Kolonialnej (oddział w Liniewie, obwód Kościerzyna, okręg Toruń). Otrzymawszy 24 sierpnia 1939 roku kartę mobilizacyjną, stawił się w swoim macierzystym 65 pułku piechoty w Grudziądzu. W szeregach tejże jednostki ze składu 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty przydzielonej do Grupy Operacyjnej "Wschód" armii "Pomorze", wyruszył na wojnę, która wybuchła 1 września 1939 roku. Przemierzając z pułkiem szlak bojowy z Pomorza w kierunku Warszawy, dotarł nad Bzurę, gdzie rozegrała się największa bitwa kampanii 1939 roku. W jej trakcie poległ na polu chwały w miejscowości Kresy B w gminie Młodzieszyn w powiecie Sochaczew.
Wspomnienia / relacje: Tadeusz Myszkier, wnuk poległego: "Z opowiadań mojej Babci Zofii Myszkier pamiętam kilka szczegółów, a mianowicie, że Jan Myszkier był człowiekiem honoru i głęboko wierzącym katolikiem. Wykonując swój zawód kołodzieja, starał się robić wszystko dokładnie i z tego też względu był cenionym fachowcem. Gdy wyruszał na wojnę, zabrał ze sobą swoje najważniejsze dokumenty, między innymi notes, w którym zapisał swój cały szlak bojowy i kilka innych cennych notatek. Tylko cudem udało się odzyskać dokumenty przestrzelone kulami nieprzyjaciela z depozytu PCK w 1942 r., a to za przyczyną siostry Jana, Bronisławy, która w tym czasie mieszkała w Warszawie. Rodzina długo nie mogła się pogodzić, z tym, że Jan poległ, bo brat Jana, Ignacy, też nie powrócił z wojny, więc była to podwójna tragedia dla rodziny Myszkierów".
Historia pochówku: Po śmierci został podniesiony z pola bitwy i złożony, bez trumny, w mogile polowej na gruncie gospodarza Mariana Lachowicza we wsi Kresy B (grób nr 3 przy rowie na miedzy granicznej z polem gospodarza Władysława Liśkiewicza), którą oznaczono krzyżem z imienną tabliczką epitafijną. W okresie okupacji niemieckiej nastąpiła ekshumacja jego szczątków na cmentarz parafialny w Juliopolu, gdzie spoczywają do dziś w jednej z mogił zbiorowych wydzielonej kwatery wojennej.
Poszukiwania mogiły: W latach 1940-1941 informacji o jego wojennych losach poszukiwała wdowa Zofia Myszkier. Za pośrednictwem Niemieckiego i Polskiego Czerwonego Krzyża ustaliła miejsce śmierci i pierwotne miejsce spoczynku bliskiego we wsi Kresy B oraz odebrała dokumenty znalezione przy poległym. Jednocześnie wraz ze szwagierką, zamieszkałą w Warszawie, korespondowała z sołtysem Kresów B Józefem Sałacińskim, pozyskując bardziej szczegółowe dane nt. daty i okoliczności śmierci oraz miejsca pochówku. Obecne i pierwotne miejsce spoczynku poległego zostało odnalezione na początku 2009 r. przez jego wnuka Tadeusza Myszkiera za pośrednictwem p. Tomasza Krzemińskiego.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 469 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Tadeusz Myszkier, wnuk poległego).

Informacje Tomasza Krzemińskiego (zebr. Tadeusz Myszkier, wnuk poległego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) MYSZKIER (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) błędnie: "MESZKIER" (źródło: KPŻP);
[2] a) 26 października 1908 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) strz. / szer. (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[4] a) 65 pp (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2016-06-02 21:36:55 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Myszkier upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 25 grudnia 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).Jan Myszkier (pierwszy z lewej) wraz z braćmi Stanisławem i Ignacym oraz synem Zygmuntem, lato 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Karta powołania do służby wojskowej wystawiona przez Komendę Rejonu Uzupełnień w Kościerzynie i doręczona szer. Janowi Myszkierowi dn. 24 sierpnia 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).List sołtysa wsi Kresy B Józefa Sałacińskiego do Zofii Myszkier w Wysinie z dn. 20 lutego 1941 r. ws. miejsca spoczynku jej poległego męża Jana Myszkiera (dok. ze zb. rodzinnych).Fotografia Jana Myszkiera - pamiątka służby wojskowej (ok. 1929 r.) ze śladami po dwóch kulach (fot. ze zb. rodzinnych).Legitymacja członkowska Ligi Morskiej i Kolonialnej wydana Janowi Myszkierowi dn. 1 kwietnia 1939 r. ze śladem po jednej kuli (dok. ze zb. rodzinnych).Legitymacja członkowska Koła w Wysinie Stronnictwa Narodowego wydana Janowi Myszkierowi dn. 16 marca 1936 r. ze śladem po jednej kuli (dok. ze zb. rodzinnych).Poświadczenie złożenia egzaminu na czeladnika - pomocnika w zawodzie kołodziejskim wystawione Janowi Myszkierowi dn. 4 października 1926 r. ze śladami po trzech kulach (dok. ze zb. rodzinnych).Notes Jan Myszkiera z odręcznymi zapiskami dot. służby wojskowej w 65 pułku piechoty, począwszy od mobilizacji dn. 24 sierpnia 1939 r., ze śladami po kulach (dok. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia szkoły w Wysinie wystawione Janowi Myszkierowi dn. 30 czerwca 1922 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Notes Jan Myszkiera z odręcznymi zapiskami dot. służby wojskowej w 65 pułku piechoty, począwszy od mobilizacji dn. 24 sierpnia 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Notes Jan Myszkiera z odręcznymi zapiskami dot. służby wojskowej w 65 pułku piechoty, począwszy od mobilizacji dn. 24 sierpnia 1939 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Karta rzemieślnicza nr 673 wydana Janowi Myszkierowi dn. 12 stycznia 1935 r. przez Starostę Powiatowego Kościerskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Potwierdzenie zgłoszenia przemysłu nr 257 wystawione Janowi Myszkierowi dn. 29 grudnia 1934 r. przez Starostę Powiatowego Kościerskiego (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Sekcji Informacyjnej Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Łodzi do Zofii Myszkier w Wysinie z dn. 17 grudnia 1940 r. ws. poszukiwania jej poległego męża Jana Myszkiera (dok. ze zb. rodzinnych).Odpis pisma Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z dn. 2 grudnia 1940 r. ws. poszukiwania Jana Myszkiera przesłane w załączeniu do pisma Sekcji Informacyjnej Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Łodzi z dn. 17 grudnia 1940 r. skierowanego do jego żony Zofii Myszkier w Wysinie (dok. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie o przedmiotach znalezionych przy poległym Janie Myszkierze (dok. ze zb. rodzinnych). Pismo Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie do Zofii Myszkier w Wysinie z dn. 10 maja 1941 r. ws. miejsca spoczynku jej poległego męża Jana Myszkiera (dok. ze zb. rodzinnych).Pismo Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie do Zofii Myszkier w Wysinie z dn. 10 maja 1941 r. ws. miejsca spoczynku jej poległego męża Jana Myszkiera (dok. ze zb. rodzinnych). List sołtysa wsi Kresy B Józefa Sałacińskiego z dn. 29 stycznia 1941 r. ws. okoliczności jego śmierci i miejsca spoczynku Jana Myszkiera skierowany do siostry poległego zamieszkałej w Warszawie (dok. ze zb. rodzinnych).List Zofii Myszkier w Wysinie do  sołtysa wsi Kresy B Józefa Sałacińskiego z dn. 12 lutego 1941 r. ws. miejsca spoczynku jej poległego męża Jana Myszkiera (dok. ze zb. rodzinnych).Koperta listu Zofii Myszkier w Wysinie do sołtysa wsi Kresy B Józefa Sałacińskiego z dn. 20 lutego 1941 r. ws. miejsca spoczynku jej poległego męża Jana Myszkiera (dok. ze zb. rodzinnych).Odznaka 65 Starogardzkiego Pułku Piechoty w Grudziądzu (pamiątka ze zbiorów rodzinnych, fot. Tadeusz Myszkier).Replika nieśmiertelnika Jana Myszkiera (pamiątka ze zbiorów rodzinnych, fot. Tadeusz Myszkier).Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Juliopolu - obecne miejsce spoczynku Jana Myszkiera (fot. Tadeusz Myszkier).Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Juliopolu - obecne miejsce spoczynku Jana Myszkiera (fot. Tadeusz Myszkier).Jan Myszkier upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu (fot. Tadeusz Myszkier).Jan Myszkier upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu (fot. Tadeusz Myszkier).Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Juliopolu - obecne miejsce spoczynku Jana Myszkiera (fot. Tadeusz Myszkier).Pole we wsi Janów (d. Kresy B), na którym zlokalizowana była pierwsza mogiła Jana Myszkiera (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Pole we wsi Janów (d. Kresy B), na którym zlokalizowana była pierwsza mogiła Jana Myszkiera (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Lasek w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B), w którym zachowały się okopy oddziałów Wojska Polskiego z kampanii 1939 r. (z nich najprawdopodobniej wyszło polskie natarcie na pozycje niemieckie) i mogiła dwóch żołnierzy nieekshumowanych od czasów wojny (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Lasek w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B), w którym zachowały się okopy oddziałów Wojska Polskiego z kampanii 1939 r. (z nich najprawdopodobniej wyszło polskie natarcie na pozycje niemieckie) i mogiła dwóch żołnierzy nieekshumowanych od czasów wojny (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Lasek w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B), w którym zachowały się okopy oddziałów Wojska Polskiego z kampanii 1939 r. (z nich najprawdopodobniej wyszło polskie natarcie na pozycje niemieckie) i mogiła dwóch żołnierzy nieekshumowanych od czasów wojny (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Widok z lasku w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B), w którym zachowały się okopy oddziałów Wojska Polskiego z kampanii 1939 r. (z nich najprawdopodobniej wyszło polskie natarcie na pozycje niemieckie) i mogiła dwóch żołnierzy nieekshumowanych od czasów wojny (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Mogiła dwóch żołnierzy Wojska Polskiego. którzy nie zostali ekshumowani od czasu kampanii 1939 r., zlokalizowana w lasku w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B) (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Mogiła dwóch żołnierzy Wojska Polskiego. którzy nie zostali ekshumowani od czasu kampanii 1939 r., zlokalizowana w lasku w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B) (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.).Lasek w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B), w którym zachowały się okopy oddziałów Wojska Polskiego z kampanii 1939 r. (z nich najprawdopodobniej wyszło polskie natarcie na pozycje niemieckie) i mogiła dwóch żołnierzy nieekshumowanych od czasów wojny (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.). Lasek w pobliżu pierwotnego miejsca pochówku Jana Myszkiera we wsi Janów (d. Kresy B), w którym zachowały się okopy oddziałów Wojska Polskiego z kampanii 1939 r. (z nich najprawdopodobniej wyszło polskie natarcie na pozycje niemieckie) i mogiła dwóch żołnierzy nieekshumowanych od czasów wojny (inf. i fot. Tomasz Krzemiński, dn. 03. 08. 2011 r.). Rekonstrukcja munduru Jana Myszkiera w oparciu o zebrane pamiątki, tj.: • oryginalny orzełek II RP znaleziony nad Bzurą; • patki podoficerskie 65 pp (replika); • odznaka 65 pp; • guziki sygnowane D.P.C. 1939; • Państwowa Odznaka Sportowa (POS); • Odznaka Strzelecka (OS); • nieśmiertelnik (replika) (oprac. i fot. Tadeusz Myszkier).Fragment mapy wojskowej z 1937 r. z lokalizacją wsi Kresy B (ob. Janów) oraz miejsca śmierci i pierwotnego pochówku Jana Myszkiera (oprac. Tadeusz Myszkier).

Komentarze

Ruszki i Janów to wydaje mi się gmina Młodzieszyn

dodany przez: nikto, 2011-04-10

Na zawiadomieniu z PCK podają Iłów - Młodzieszyn widocznie taki był podział administracyjny w 1939 r.

dodany przez: tedim44, 2011-04-12

Pochodzę z tamtych stron i teraz jest to gmina Młodzieszyn. Ale być może wcześniej było inaczej.Stąd moje zastanowienie. Na kopertach do sołtysa( z tego co się dopatrzyłam) też jest Iłów.W ogóle zdziwiłam się, że jest taka miejscowość jak Kresy B. Ale sprawdziłam na mapach przedwojennych i wtedy była. Teraz nie. Niesamowita historia, wspaniałe dokumenty. Jestem pod wrażeniem opracowania tej karty.

dodany przez: nikto, 2011-04-12

Natomiast ja byłem przekonany że była to niemiecka nazwa miejscowości Ruszki .

dodany przez: tedim44, 2011-04-14

Ja , szczerze mówiąc, po raz pierwszy słyszę nazwę Kresy B. Ale na mapach przedwojennych są i Kresy B i Kresy A. Pochodzę z tamtych stron i nigdy nie słyszałam by ktoś używał tych nazw:)

dodany przez: nikto, 2011-04-16

piękna karta, jestem pod wrażeniem !

dodany przez: tartaken, 2011-08-23