Karta weterana

Nazwisko: MIGUŁA
Imię #1: Eryk
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 19 czerwiec 1900
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: sztab armii
Funkcja na 1 września 1939: oficer w Oddziale III sztabu Armii „Poznań”
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Niepodległości.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 1948
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 19 VI 1900. Ukończył gimnazjum. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.Ukończył kurs szkoły podchorążych piechoty. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 XII 1920 służył w 84 pp, potem odkomenderowany do sztabu 30 DP. Przeniesiony następnie do 18 pp w Skierniewicach. W latach 1927-1929 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Następnie przeniesiony do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie, gdzie był m in. wykładowcą. Awansowany do stopnia kpt. dypl. sł. st. piech. 1 I 1930. W 1936 przeniesiony do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie na stanowisko wykładowcy taktyki ogólnej piechoty. Awansowany do stopnia mjr 19 III1937. Latem 1939 przydzielony do sztabu Armii „Poznań”. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku oficera w Oddziale III sztabu Armii „Poznań”. Uczestnik walk nad Bzurą i obrony Warszawy. Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu VII A w Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 IV 1945 pozostał na Zachodzie. Osiadł na stałe w Wlk. Brytanii. Zginął w wypadku w Londynie w 1948.
Odznaczony: KW, ZKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50-lecie WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
P. Bauer – B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 344.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-12 00:11:33 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze