Karta poległego

Nazwisko: MIĘTKIEWICZ
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan (1881-1959)
Imię matki: Marianna (1881-1954)
Nazwisko rodowe matki: Fontowicz
Data urodzenia: 11 sierpień 1914 [1]
Miejsce urodzenia: Biskupice, pow. Konin
Rodzeństwo: siostry: Cecylia, Józefa, Waleria, Helena
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, garnizon wojskowy
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr. [2]
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: 61 pp
Funkcja na 1 września 1939: podoficer pocztowy II batalionu
Przydział po 1 września 1939: 61 pp
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Powołany do zasadniczej służby wojskowej w 1935 r.w Kcyni.Po jej odbyciu pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy i zamieszkał w garnizonie bydgoskim.
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Szczytno
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: zginął podczas walk z Niemcami
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Boniewo, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z trzech zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Boniewie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Stefan Miętkiewicz ur.11.08.1914r.w miejscowości Biskupice.Syn Jana i Marianny Miętkiewicz.Mieszkał razem z rodzicami i siostrami we wsi Słonawy.Miał cztery siostry:Cecylię,Józefę,Walerię i Helenę.W 1935r.został powołany do stawienia się 28.05.na komisję poborową w Kcyni.Po odbyciu służby zasadniczej,pozostał w wojsku na żołnierza zawodowego.Mieszkał w Bydgoszczy do 1939r.Jak wybuchła wojna został wysłany do Warszawy.W dniu 12.09.1939r.zginął pod Szczytnem,gdzie pierwotnie był pochowany a po ekshumacji zwłok został przeniesiony do wspólnej mogiły w Boniewie,w której obecnie spoczywa.Jego imię i nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Boniewie.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Po wojnie Jan Miętkiewicz, ojciec Stefana zamieszkały w miejscowości Słonawy, pow. Szubin rozpoczął poszukiwania syna i wniósł sprawę do Sądu Grodzkiego w Bydgoszczy o uznanie go za zmarłego. Stefan Miętkiewicz do 1939 r. mieszkał w Bydgoszczy, dlatego też sprawę założono tam, gdzie ostatnio przebywał (nr sprawy: III Zg.390/1946). Istniał obowiązek umieszczania informacji o takowej sprawie we właściwym urzędzie gminy oraz publikacji w „Monitorze Polskim” lub „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości”. Informacja o całej sprawie znalazła się w „Obwieszczeniu Publicznym”, dodatku do „Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości”, Nr 22 z dnia 31. 03. 1948 r. Sprawę wniesiono w 1946 r., a postępowanie wszczęto w 1948 r., nie wiadomo dlaczego dwa lata później. Gdy Stefan Miętkiewicz został uznany za zaginionego, rozpoczęły się starania o odnalezienie jego mogiły. Poszukiwania całej rodziny oparły się na Polskim Czerwonym Krzyżu, jednak przez wiele lat wiadomości przychodzące z tej instytucji były takie same: poszukiwania są w toku. Dopiero po roku 2000 rodzina otrzymała informację, że poszukiwany został pochowany we wspólnym grobie w Boniewie. Żadna z sióstr nie doczekała tej informacji, ale dalsze pokolenie jest wdzięczne, że tak to się potoczyło i grób się odnalazł, i niech spoczywa w pokoju.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 476 (dalej: KPŻP).

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Królików, 1914, akt nr 107 (dalej: ASC par. Królików).

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy (dalej: IPN Bydgoszcz).

Kuczma R., 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej 1919-1939. W 45 rocznicę wojny obronnej 1939 r. i 40-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I Koleżeński Zjazd Żołnierzy 61 PP Wlkp, 1 września 1984, Bydgoszcz 1984, s. 40, 60 (dalej: Kuczma 1984).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja.

Alicja Niedzielska - badania własne.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 11 sierpnia 1914 (źródło: ASC par. Królików); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) kpr. / kpr. lub podof. (źródło: Kuczma 1984 / IPN Bydgoszcz); b) błędnie: kpt. (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2013-06-10 23:55:20 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Stefan Miętkiewicz jako żołnierz 61 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych).Stefan Miętkiewicz wśród żołnierzy 61 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych).Stefan Miętkiewicz wśród żołnierzy 61 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych).Stefan Miętkiewicz upamiętniony na jednej z trzech zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Boniewie. Stan z dn. 20. 04. 2013 r.Stefan Miętkiewicz jako żołnierz 61 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych).Metryka urodzenia i chrztu Stefana Miętkiewicza (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Jeśli można to proszę umieścić akt urodzenia w kolejności za metryką urodzenia.

dodany przez: sloneczkoala, 2013-07-10