Karta poległego

Nazwisko: MIELCZARSKI
Imię #1: Sylwester
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 styczeń 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 7 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 4 pp Leg.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III batalionu (od 5 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 1919-1920 - na wojnie polsko-bolszewickiej;
# 1925-1927 - w Szkole Podchorążych Piechoty;
# 1927 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VII 1927 r. i przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 75 pułku piechoty;
# 1928 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1927 r. (lokata 95.) i przydziałem do 75 pp;
# 1929 - awansowany na stopień por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r.;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 90./2197.) i przydziałem do 75 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 84.) i przydziałem do 75 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 83./1521.) i przydziałem do 75 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 80./1283.) i przydziałem do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 1936 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1936 r. i przydzielony na stanowisko dowódcy kompanii 4 pułku piechoty Legionów w Kielcach;
# 1938-1939 - na stanowisku dowódcy 7 kompanii w III batalionie 4 pp Leg.;
Odznaczenia: Medal Niepodległości
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 pp Leg.
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ołtarzew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 475.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 89, 283.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 125.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 114, 603.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 122.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 120.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 174, 354, indeks nazwisk - s. 437.

Mielczarski Sylwester - , kpt. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=567 [dostęp: 8 VII 2013].

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-04-02 23:47:44 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze