Karta weterana

Nazwisko: MICHALSKI
Imię #1: Ludwik
Imię #2: Edmund
Imię #3:
Pseudonim: „Kajetan”
Imię ojca: Stanisław
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 04 grudzień 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr dypl.
Przydział na 1 września 1939: Jednostki pozadywizyjne Armii Pomorze
Jednostka: Inne jednostki Armii Pomorze
Funkcja na 1 września 1939: szef sztabu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 07 październik 1967
Miejsce śmierci: w Otwocku
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 04 XII 1896. Syn Stanisława. Uczęszczał do szkoły realnej. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Po wojnie zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 68 pp we Wrześni, gdzie pełnił różne funkcje. Awansowany do stopnia kpt. 15 VIII 1924. Przeniesiony po 1925 do 35 pp w Brześciu nad Bugiem, gdzie dowodził m. in. kompanią. W latach 1931-1933 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie uzyskując dyplom oficera dyplomowanego. Następnie służył jako oficer sztabu w DOK VIII w Toruniu. Awansowany do stopnia mjr dypl. sł. st. piech. 1 I 1935. Do lata 1939 pełnił funkcję kierownika Samodzielnego Referatu Personalnego DOK VIII oraz jednocześnie kierował Placówką Historyczną przy sztabie DOK VIII. Od 24 VIII 1939 szef sztabu Pomorskiej Brygady Obrony Narodowej, później szef sztabu Brygady ON „Chełmno” przydzielonej do GO gen. M. Tokarzewskiego –Karaszewicza. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939. Brał udział w walkach z Niemcami w walkach odwrotowych w składzie Armii „Pomorze”, potem Armii „Poznań” przebijając się do Warszawy.
Podczas okupacji niemieckiej czynny w konspiracji niepodległościowej. Początkowo w latach 1941-1942 działał w Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie od 1942 w Narodowych Siłach Zbrojnych, gdzie od X 1942 do II 1943 pełnił funkcję szefa sztabu KG NSZ, potem od X 1943 do VIII 1944 inspektor Inspektoratu Ziem Zachodnich NSZ z siedzibą w Warszawie.
Po wojnie mieszkał w Otwocku. Od II do VIII 1947 udzielał pomocy Adamowi Doboszyńskiemu, który przyjechał z Londynu do Polski i którego ukrywał w swoim domu. Aresztowany przez UB i uwięziony na Mokotowie, gdzie przeszedł ciężkie śledztwo. Skazany wyrokiem WSR Warszawa z 23 VII 1949 na 15 lat więzienia. Ze względu na stan zdrowia zwolniony warunkowo z więzienia w 1954. Mieszkał w Otwocku, gdzie zmarł 07 X 1967.
Odznaczony: SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka- K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
K. Ciechanowski. Armia „Pomorze” 1939. W-wa 1983; J. Pilaciński. Narodowe Siły Zbrojne. Londyn 1976;J. J. Terej. Rzeczywistość i Polityka. W-wa 1979;
L. Żebrowski. Narodowe Siły Zbrojne. Dokumenty-Struktury-Personalia. W-wa 1994;
Z. S. Siemaszko. Narodowe Siły Zbrojne. Londyn 1982; Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944-1984. Lublin 1994.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 347 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Rozbieżność danych co do daty urodzenia: 1) Tadeusz Łaszczewski, http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=567 - 04 XII 1896; 2) Głowacki, s. 347 - 04 III 1896.
Ostatnie zmiany: 2012-02-01 14:05:12 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze