Karta poległego

Nazwisko: MASTALERCZUK [1]
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Stanisława (zm. 1951)
Nazwisko rodowe matki: Łach
Data urodzenia: 16 luty 1915 [2]
Miejsce urodzenia: Lebiedzie, gm. Sterdyń, pow. Sokołów Podlaski
Rodzeństwo: Kazimiera, Józefa, Helena, Zofia (zm. 2006), Ludwik, Jadwiga
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Lebiedzie, gm. Sterdyń, pow. Sokołów Podlaski
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

uł.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1936 - powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: # zbiorcza imienna stela epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach (nazwisko w formie: MASTELARCZUK);
# jedna z tablic tablic epitafijnych grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Sterdyni (symboliczne miejsce pochówku);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: "Do 1998 r. nikt z rodziny nie wiedział, gdzie i kiedy poległ oraz gdzie został pochowany. Matka jego nad tym bardzo ubolewała. Zmarła w 1951 r., nie znając okoliczności zaginięcia syna. 1 kwietnia 1999 r. nad jego grobem stanęła ostatnia żyjąca z rodzeństwa siostra Zofia. Z grobu w Bielawach i z pola bitwy w Walewicach wzięłyśmy ziemi i wsypałyśmy do rodzinnego grobu na cmentarzu w Sterdyni" (Zofia Zygmunt, siostrzenica pochowanego).
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 459 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym w Bielawach, poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: Bielawy, gm. Bielawy, pow. Łowicz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 186 - poz. 118 (dalej: Lista 2009).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 296 (dalej: Abraham 1990).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988, Aneks nr 7 - s. 62 (dalej: Knoll, Matuszewski 1988).

Tradycja rodzinna (Zofia Zygmunt, siostrzenica pochowanego).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach (przede wszystkim daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Przypisy: [1] a) MASTALERCZUK (źródło: tradycja rodzinna); b) MASTELARCZYK (MASTALERCZUK?) (źródło: Lista 2009); c) MASTELARCZUK (źródło: KPŻP); d) MASTALARCZUK (źródło: Abraham 1990; Knoll, Matuszewski 1988);
[2] a) 16 lutego 1915 (źródło: tradycja rodzinna); b) brak danych (źródło: KPŻP; Lista 2009; Abraham 1990; Knoll, Matuszewski 1988);
Ostatnie zmiany: 2018-08-27 21:08:17 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Mastalerczuk upamiętniony (jako Jan Mastelarczuk) na zbiorczej imiennej steli epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach. Stan z dn. 11 sierpnia 2012 r. (fot. Błażej Kucharski).Uł. Jan Mastalerczuk upamiętniony (symbolicznie) na jednej z tablic tablicy epitafijnych grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Sterdyni. Stan z dn. 2 sierpnia 2018 r. (fot. udostępniła Zofia Zygmunt).Zofia, siostra uł.Jana Mastalerczuka, przy jego mogile w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach, dn. 1 kwietnia 1999 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Uł. Jan Mastalerczuk w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w Suwałkach (fot.ze zb. rodzinnych).Uł. Jan Mastalerczuk w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w Suwałkach (fot.ze zb. rodzinnych).

Komentarze